Økt farmasøytisk bekymring for inhalasjonsmidler

Farmasøytiske bekymringer gir farmasøyter en viss fleksibilitet i pasientbehandlingen for å sikre behandlingssuksess og legemiddelsikkerhet. I henhold til ApBetrO § 17 (5) kan et legemiddel kun utleveres dersom denne resepten ikke inneholder noen gjenkjennelig feil, er leselig og det ikke oppstår andre bekymringer.

Som siste kontrollmyndighet før pasienten mottar medisinene sine, kan apotek derfor ved tvil gjøre farmasøytiske bekymringer gjeldende. Disse må begrunnes på resepten og undertegnes separat (rammeavtale § 14 (3) i samsvar med § 129 (2) SGB V). Denne muligheten brukes mer og mer. German Drug Testing Institute (DAPI) utførte undersøkelser som viste at mellom 2016 og 2019 økte antallet farmasøytiske bekymringer om inhalasjonsresepter med 64 %.

Utveksling setter terapiens suksess i fare

Når det gjelder inhalerte legemidler for behandling av luftveissykdommer som astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), er riktig bruk spesielt viktig for å lykkes med behandlingen. De ulike inhalasjonssystemene skiller seg betydelig ut når det gjelder håndtering, nødvendig grepstyrke og nødvendig pustekapasitet. Ikke alle systemer er egnet for alle grader av sykdommens alvorlighetsgrad.Derfor kan en utveksling føre til søknadsfeil og mindre terapeutisk suksess til tross for opplæring av pasienten.

Retningslinjer anbefaler farmasøytiske bekymringer

Av denne grunn, i henhold til retningslinjene for god substitusjonspraksis fra German Pharmaceutical Society (DPhG), tilhører inhalatorer gruppen kritiske doseringsformer. De nasjonale forsyningsretningslinjene for astma og KOLS anbefaler også at apotek tar opp farmasøytiske bekymringer dersom rabattavtalen legger opp til bytte av inhalasjonssystem.

Økte farmasøytiske bekymringer fra 2016 til 2019

Studier av DAPI basert på faktureringsdata fra årene 2016 til 2019 viser at disse anbefalingene i økende grad blir implementert. , antallet farmasøytiske bekymringer økte jevnt fra 278 000 i 2016 til 456 000 i 2019, en økning på 64,1 %.

Økning med ny rammeavtale

Juni 2019 så en økning i bruken av farmasøytiske bekymringer. Ifølge DAPI kan den nye versjonen av rammeavtalen som ble innført på det tidspunktet være årsaken til dette. Dette gjør det mulig å reise farmasøytiske bekymringer ikke bare mot salg av rabattmedisiner, men også mot rimelige medisiner inkludert import.

påvirkning av korona-pandemien

Koronaviruset kan være ansvarlig for den lille nedgangen i 2020 til 406 000 pakker gitt farmasøytiske bekymringer. Innføringen av SARS-CoV-2 Drug Supply Ordinance tillater apoteker å fravike rammekontrakten på grunn av en "hastesak". Ifølge DAPI kan dette ha redusert behovet for å dokumentere farmasøytiske bekymringer.

!-- GDPR -->