Kategori : Apotek

Fakturering av COVID-19 vaksiner på apotek

Fakturering av COVID-19 vaksiner på apotek

Tilførselen av COVID-19-vaksiner til legenes praksis foregår på en prøvd måte via apotek og farmasøytiske grossister. Apotekene bør overta faktureringen for seg selv og grossistene. Det ble nå en guide

Flaske opiumtinktur er et ferdig medisin

Flaske opiumtinktur er et ferdig medisin

Hamburgs regionale domstol har avsagt dom i en rettslig tvist mellom et apotek og Pharmanovia-selskapet. Apoteket har forbud mot å levere opiumtinkturen fra Maros Arznei GmbH som et legemiddel til sluttkunder uten å endre virkestoffet.

Utvidelse av de spesielle koronaforskriftene

Utvidelse av de spesielle koronaforskriftene

26. mars 2021 godkjente Forbundsrådet en utvidelse av regelverket i den epidemiske situasjonen av nasjonalt omfang.I tillegg til Coronavirus Test Ordinance, Entry Order and Vaccination Ordinance, er det også SARS-Cov-2 medisinforsyningsforordningen

Kompensasjon til grossister og apotek i vaksinasjonskampanjen

Kompensasjon til grossister og apotek i vaksinasjonskampanjen

Tilførselen av legekirurgiene med COVID-19-vaksinasjoner og tilhørende tilbehør skal skje via farmasøytiske grossister og apotek. En revisjon av Coronavirus-vaksinasjonsforordningen regulerer godtgjørelsen for organisering og anskaffelse

PCR-tester på apoteket

PCR-tester på apoteket

Den oppdaterte koronavirus testreguleringen tillater nå tredjepartsleverandører som apotek ikke bare å utføre raske tester, men også ta prøver for PCR-tester. Dette krever overholdelse av visse spesifikasjoner og samarbeid med laboratorier som

Apotekssjef: finn hurtigapotek på nettet

Apotekssjef: finn hurtigapotek på nettet

Den tyske farmasøytenes forening (DAV) tilbyr en online portal kalt

FDP krever refusjon av OTC-medisiner

FDP krever refusjon av OTC-medisiner

FDP krever at refusjon av OTC-medisiner utvides, særlig med hensyn til medisiner for behandling av kroniske sykdommer. Legemidler for røykeslutt bør også inngå i fordelekatalogen for den lovpålagte helseforsikringen

Digital vaksinasjonskort planlagt innen sommeren 2021

Digital vaksinasjonskort planlagt innen sommeren 2021

Etter hvert som vaksinasjonskampanjen mot coronavirus utvikler seg, diskuteres det mulige opphevelsen av visse frihetsbegrensninger for vaksinerte mennesker. På grunnlag av en avgjørelse fra Det europeiske råd har det føderale helsedepartementet (BMG) utviklingen

Ny AMTS-handlingsplan publisert

Ny AMTS-handlingsplan publisert

BMG har igjen publisert en "AMTS handlingsplan". Målet med prosjektet er å unngå medisineringsfeil gjennom økt bevissthet om medikamentrisiko og å fremme tverrprofesjonelt samarbeid. En spesiell en

Corona raske tester for lekfolk i startblokkene

Corona raske tester for lekfolk i startblokkene

Med den fornyede endringen av medisinsk utstyrsutdelingsforordning (MPAV), legger det føderale helsedepartementet nå vei for korona-antigen-tester for bruk av lekfolk. Noen selskaper har allerede produkter i godkjenningsprosessen, en markedsintroduksjon

BMG senker godtgjørelsen til maskeavgiften

BMG senker godtgjørelsen til maskeavgiften

Med den første forskriften som endrer beskyttelsesmaskereguleringen til det føderale helsedepartementet, reduseres godtgjørelsen til apotek per maske til 3,90 euro.

BGH beslutning om gratis prøver for apotek

BGH beslutning om gratis prøver for apotek

Forbundsdomstolen (BGH) har avsagt en dom i en langvarig juridisk tvist mellom Novartis og Ratiopharm. På grunnlag av en avgjørelse fra EU-domstolen (EU-domstolen) krevde ikke distribusjon av gratis prøver resept

Ny legemiddelforsyningskontrakt mellom vdek og DAV

Ny legemiddelforsyningskontrakt mellom vdek og DAV

Association of Substitute Funds (vdek) og den tyske farmasøytenes forening (DAV) er enige om en ny legemiddelforsyningskontrakt. Fremfor alt er målet å gi sikrede raskere og mindre komplisert pleie i tilfelle leveringsflaskehalser.

Gratis korona raske tester på apotek

Gratis korona raske tester på apotek

Forbundsdepartementet for helse ønsker å muliggjøre gratis korona-antigen-rasktester fra mars 2021. For å oppnå dette skal testsentrene også utvides på apotek. Siden de første markedslanseringene av selvtester forventes samtidig

Kildekoder for e-resept-appen er utgitt

Kildekoder for e-resept-appen er utgitt

gematik GmbH har annonsert at de har publisert kildekoden for e-oppskriftsappen. Den transparente utviklingsprosessen skal styrke tilliten til telematikkinfrastrukturen og fremme faglig utveksling.

Ny koronavirustestregulering: mer innsats, mindre penger

Ny koronavirustestregulering: mer innsats, mindre penger

Med endringen i koronavirustestforskriften 1. juli 2021 er apotek blant de autoriserte tjenesteleverandørene som ikke trenger å få i oppdrag å utføre antigentester. For å forhindre faktureringssvindel øker dokumentasjonsinnsatsen

Digital vaksinasjonsattest: gebyrreduksjon planlagt

Digital vaksinasjonsattest: gebyrreduksjon planlagt

Tilbudet i apotek om opprettelse av digitale vaksinasjonsbevis brukes aktivt. BMG planlegger allerede en reduksjon i godtgjørelsen for juli. Farmasøytene er sinte over manglende planleggingssikkerhet.

Voldgiftsnemnd for å avgjøre farmasøytiske tjenester

Voldgiftsnemnd for å avgjøre farmasøytiske tjenester

Siden DAV og GKV ikke kom til enighet, skal apotekvoldgiftsnemnda nå ta stilling til de farmasøytiske tilleggstjenestene ifølge VOASG. ABDA har definert tre sentrale punkter i sitt grunnleggende papir, som tas opp

Over 60 år kan velge influensavaksine

Over 60 år kan velge influensavaksine

I influensasesongen 2021/22 anbefaler STIKO høydosevaksine for de over 60 år, men konvensjonelle vaksiner er også refusjonsberettigede. Vaksinerende farmasøyter bør gi råd om dette for å støtte pasienter i deres beslutningsprosess.

Resepter vil være gyldige i 28 dager

Resepter vil være gyldige i 28 dager

Federal Joint Committee planlegger å utvide gyldigheten av resepter fra lovpålagte helseforsikringsleger fra en måned til 28 dager. Oppskrifter med kortere leveringstid forblir upåvirket av denne forskriften.

!-- GDPR -->