Legemiddeldirektiv vedlegg III Forskriftsbegrensninger og unntak

Hvis egnetheten til en terapi ikke er bevist, eller et annet mer økonomisk behandlingsalternativ med sammenlignbare diagnostiske og terapeutiske fordeler er tilgjengelig, kan Federal Joint Committee (G-BA) begrense eller utelukke resept på dette legemidlet.

Ytelsesvurdering

Det er hensiktsmessig å sjekke det ved å sammenligne det med eksisterende behandlingsalternativer. Faktorer som dødelighet, sykelighet, livskvalitet eller reduksjon av bivirkninger er viktige faktorer for nyttevurderingen.

Som forberedelse til avgjørelsen kan G-BA gi Institutt for kvalitet og effektivitet i helsevesenet (IQWiG) i oppdrag å vurdere fordelene.

Resept for barn mellom 12 og 18 år

Vedlegg III inneholder også informasjon om hvordan man skal foreskrive reseptfrie legemidler for barn opp til 12 år og for ungdommer med utviklingsforstyrrelser opp til 18 år.

!-- GDPR -->