Kategori : Narkotikapolitikken

Legemiddeldirektiv vedlegg I OTC-oversikt

Legemiddeldirektiv vedlegg I OTC-oversikt

Resept på reseptfrie legemidler (reseptfrie legemidler) (OTC-preparater) er kun tillatt i unntakstilfeller dersom legemidlene anses som standardterapi for behandling av alvorlige sykdommer.

Legemiddeldirektivet § 12-14

Legemiddeldirektivet § 12-14

Informasjon om reseptfrie unntak i legemiddelforsyning og alle tillatte unntak.

Legemiddeldirektivet, vedlegg II Livsstilsmedisiner

Legemiddeldirektivet, vedlegg II Livsstilsmedisiner

I vedlegg II til medisindirektivet er det listet opp legemidler som har som hovedmål å forbedre livskvaliteten. Derfor kan de ikke forskrives på bekostning av den lovpålagte helseforsikringen (GKV).

Retningslinjer for legemidler Vedlegg IV Behandlingsinformasjon

Retningslinjer for legemidler Vedlegg IV Behandlingsinformasjon

Vedlegg IV inneholder terapinformasjon om økonomisk regulering. Dette gjelder særlig nye, mest dyre medisiner.

Legemiddeldirektiv vedlegg III Forskriftsbegrensninger og unntak

Legemiddeldirektiv vedlegg III Forskriftsbegrensninger og unntak

Vedlegg III til medisindirektivet inneholder en oversikt over alle eksisterende reseptbegrensninger og unntak i levering av legemidler.

Legemiddeldirektiv vedlegg VI Ikke-merket-bruk

Legemiddeldirektiv vedlegg VI Ikke-merket-bruk

Vedlegg VI til legemiddelretningslinjene gir informasjon om forskrivbarheten av godkjente legemidler i ikke-godkjente bruksområder.

Legemiddeldirektivet Vedlegg V Medisinsk utstyr som er reseptberettiget

Legemiddeldirektivet Vedlegg V Medisinsk utstyr som er reseptberettiget

I vedlegg V finner du informasjon om medisinsk utstyr som kan forskrives i samsvar med avsnitt 28 AM-RL.

!-- GDPR -->