Kategori : Biosimilars

Utvikling av biosimilars

Utvikling av biosimilars

Biosimilars er heterogene biofarmasøytiske proteiner med et komplekst romlig, tredimensjonalt arrangement.

Utskiftbarhet av biosimilars

Utskiftbarhet av biosimilars

Biosimilarer og referansemedisiner er vanligvis utskiftbare. Likevel må avgjørelsen om hva du skal behandle en pasient til slutt alltid tas av legen på individuell basis.

Hva er biosimilars?

Hva er biosimilars?

Biosimilars er biologiske stoffer, dvs. kopier av endogene humane proteiner. De er like, men ikke identiske med et originalt preparat, da de genereres blant annet av andre cellelinjer og andre produksjonsprosesser.

Biosimilarer som fremtidens medisiner

Biosimilarer som fremtidens medisiner

Biosimilarer beveger seg inn i det terapeutiske fokuset etter at patentbeskyttelsen av referansebiologiske stoffer har utløpt. I fremtiden vil biosimilars dekke et stadig større terapeutisk område for sykdommer.

Økonomi med biosimilars

Økonomi med biosimilars

Biosimilarer kan produseres mye billigere enn referanseproduktene deres - og dermed ha sterke økonomiske reserver.

Godkjenning av biosimilars

Godkjenning av biosimilars

Før de kan godkjennes, må biofarmasøytiske medikamenter overvinne komplekse hindringer og oppfylle høye krav.

Godkjente biosimilarer

Godkjente biosimilarer

Nedenfor finner du en liste over biosimilars godkjent på det tyske markedet med handelsnavn, aktiv ingrediens og referanse til det opprinnelige produktet.

!-- GDPR -->