Personvernregler

Kontaktinformasjon

Ansvarlig i henhold til art. 4 nr. 7 EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR)

Vidal MMI Germany GmbH
Monzastraße 4
63225 Langen
Telefon: 06103 2076136
E-post: [email protected]

Ansvarlig personvernansvarlig

CTM-COM GmbH
I Leppsteinswiesen 14
64380 Roßdorf
Telefon: 06154 57605-111
E-post: [email protected]

Ansvarlig tilsynsmyndighet for databeskyttelse

Hessian-kommisjonær for databeskyttelse og informasjonsfrihet
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

Når du kontakter oss per post, telefon, faks, e-post eller via et online kontaktskjema, lagres dataene du oppgir (din e-postadresse, muligens ditt navn og telefonnummer) av oss for å svare på spørsmålene dine å svare. Vi sletter dataene som oppstår i denne sammenhengen etter at lagring ikke lenger er nødvendig, eller vi begrenser behandlingen hvis det er lovbestemte lagringskrav.

Hvis vi bruker kontrakterte tjenesteleverandører for individuelle funksjoner i vårt tilbud eller ønsker å bruke dataene dine til reklameformål, vil vi informere deg i detalj nedenfor om de respektive prosessene. Vi oppgir også de spesifiserte kriteriene for lagringsperioden.

Dine rettigheter

Som den registrerte i denne databehandlingen har du følgende rettigheter som du kan utøve mot oss og / eller våre tjenesteleverandører:

 • Rett til informasjon,
 • Rett til rettelse eller sletting,
 • Rett til begrensning av behandlingen,
 • Rett til å motsette eller trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen,
 • Rett til dataportabilitet.

Du er velkommen til å kontakte e-postadressen [email protected] for å utøve dine rettigheter som registrert. Du har også rett til å klage til den ansvarlige tilsynsmyndigheten (adressen se ovenfor) hvis det foreligger et databeskyttelsesbrudd eller hvis det mistenkes et brudd på databeskyttelsen.

Innvending eller tilbakekalling mot behandlingen av dataene dine

Hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dataene dine, kan du når som helst trekke tilbake dette. En slik tilbakekalling påvirker tillatelsen til behandlingen av dine personopplysninger etter at du har gitt dem til oss.

Hvis vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på interesseavveining, kan du protestere mot behandlingen. Dette er spesielt tilfelle hvis behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, som vi beskriver i følgende beskrivelse av funksjonene. Når du utøver en slik innvending, ber vi deg forklare årsakene til at vi ikke skal behandle dine personopplysninger slik vi har gjort. I tilfelle din berettigede innsigelse vil vi undersøke situasjonen og enten stoppe eller justere databehandlingen eller vise deg våre overbevisende legitime grunner som vil fortsette behandlingen.

Selvfølgelig kan du motsette deg behandlingen av dine personlige data for reklame- og dataanalyseformål når som helst. Du kan informere oss om din innvending mot reklame under følgende kontaktdetaljer:

Databeskyttelseskoordinator i Vidal MMI Germany GmbH
Vidal MMI Germany GmbH
Monzastraße 4
63225 Langen
Telefon: 06103 2076136
E-post: [email protected]

Informasjon om behandling av personopplysninger

I det følgende informerer vi deg om behandlingen av personopplysninger når du bruker produkter og tilbud fra Medizinische Medien Informations GmbH. Personopplysninger er all informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (registrert), for eksempel navn, adresse, e-post, telefonnummer osv.

Formål med behandling av dine personopplysninger og det juridiske grunnlaget for behandlingen

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:

Formålsbeskrivelse:Lovlig basis:Databehandling for enklere kommunikasjon i sammenheng med et kontraktsforhold.Art. 6 nr. 1 bokstav b GDPRDatabehandling finner sted for å gjennomføre en kontrakt.Art. 6 nr. 1 bokstav b GDPRDatabehandling finner sted for etablering, implementering eller avslutning av et arbeidsforhold.Art. 88 GDPR i forbindelse med seksjon 26 BDSGDatabehandlingen skjer ved å registrere seg for bruk av våre digitale tilbud innenfor rammen av loven om terapeutiske produkter.Art. 6 nr. 1 lit. en GDPRDatabehandling finner sted gjennom anonym analyse av brukeratferd på våre digitale tilbud for å optimalisere disse digitale tilbudeneArt. 6 nr. 1 lit. en GDPRDatabehandling finner sted for levering av nyhetsbrev.Art. 6 nr. 1 lit. en GDPRDatabehandling finner sted for å videresende dine henvendelser til rehabiliteringsklinikkerArt. 6 nr. 1 lit. en GDPRDatabehandling finner sted for utsendelse av medikamentprøverArt. 6 nr. 1 lit. en GDPRDatabehandling finner sted for validering av adressedata og profesjonell informasjonArt. 6 nr. 1 lit. en GDPR

Datakategorier samlet:

 • Søkers data, f.eks. B. Etternavn, fornavn, tittel, adresse og kontaktinformasjon, data fra curriculum vitae, kopier av sertifikater, fotodata og muligens andre data;
 • Personopplysninger, f.eks. B. Etternavn, fornavn, tittel, adresse og kontaktdetaljer, fotodata, helsedata (sykdommer, helsetilstand (alvorlig funksjonshemning osv.), Muligens andre data;
 • Brukerdata, f.eks. B. Navn, fornavn, tittel, e-postadresse, postnummer, bosted, gate, land, yrke, spesialistområde, kvalifikasjoner, aktivitetsområde, LANR, EFN, helsedata, muligens andre data)
 • Bankdetaljer, f.eks. B. BLZ, IBAN, BIC

Mottaker av dataene:

 • Interne mottakere: ledelse, menneskelige ressurser, markedsførings- og salgsavdelinger, IT-ansatte, supportpersonale, andre mottakere om nødvendig
 • Eksterne mottakere: Tjenesteleverandører (firma / navn, adresse og kontaktinformasjon), vertsleverandør (firma / navn, adresse og kontaktinformasjon, bruksdata), forretningspartnere som rehabiliteringsklinikker eller programvarehus (firma / navn, adresse og kontaktdetaljer ), myndigheter (navn, adresse og kontaktdetaljer), muligens andre mottakere;

Varighet av datalagring:

Personopplysninger som blir gitt vil bare bli behandlet for et bestemt formål og bare lagret så lenge dette er nødvendig for det tiltenkte formålet eller for å overholde lovbestemte oppbevaringskrav. Da, eller hvis det juridiske grunnlaget ikke lenger eksisterer, vil dine personlige data bli slettet.

Innsamling av personopplysninger når du bruker våre digitale tilbud

Hvis du bare bruker våre digitale tilbud i informasjonsøyemed (nettsteder, apper eller andre elektroniske tjenester), dvs. selv om du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi bare inn personopplysningene som nettleseren din overfører til serveren vår. Hvis du ønsker å se nettstedet vårt, samler vi inn følgende data, som er teknisk nødvendig for at vi skal vise nettstedet vårt for deg og for å garantere stabilitet og sikkerhet. Det juridiske grunnlaget for midlertidig lagring av dataene og loggfilene er art. 6 par. 1 S. 1 lit. f GDPR:

 • IP adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Forespørselens innhold (spesifikk side)
 • Tilgangsstatus / HTTP-statuskode
 • mengden data som overføres i hvert tilfelle
 • Nettsted som forespørselen kom fra
 • Type, versjon og språk for nettleserprogramvaren
 • Operativsystem og dets grensesnitt

Bruk av informasjonskapsler

Når du besøker nettstedet vårt lagres informasjonskapsler på datamaskinen din. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på harddisken din og tilordnet nettleseren du bruker, og gjennom hvilken viss informasjon flyter til stedet som setter informasjonskapslen (i dette tilfellet av oss). Informasjonskapsler kan ikke kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din. De tjener til å gjøre Internett-tilbudet mer brukervennlig og effektivt generelt.

Dette nettstedet bruker følgende typer informasjonskapsler, hvis omfang og funksjonalitet er forklart nedenfor:

 1. Forbigående informasjonskapsler: Forbigående informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. Dette inkluderer spesielt øktcookies. Disse lagrer en såkalt økt-ID, som ulike forespørsler fra nettleseren din kan tilordnes til den vanlige økten. Dette gjør at datamaskinen din blir gjenkjent når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Sessionscookies slettes når du logger ut eller lukker nettleseren.
 2. Vedvarende informasjonskapsler: Vedvarende informasjonskapsler slettes automatisk etter en spesifisert periode, som kan variere avhengig av informasjonskapsel. Du kan når som helst slette informasjonskapsler i sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

Du kan konfigurere nettleserinnstillingene dine etter dine ønsker og f.eks. B. avvise aksept av tredjeparts informasjonskapsler eller alle informasjonskapsler. Vi vil påpeke at du kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet.

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne identifisere deg for påfølgende besøk hvis du har en brukerkonto hos oss. Ellers må du logge på igjen for hvert besøk.

I stedet for informasjonskapsler bruker appene våre en teknologi som er sammenlignbar i sin funksjon.

Innsamling av personlige data når du bruker mobilappene våre

Når mobilappene våre lastes ned, overføres den nødvendige informasjonen til den respektive appbutikken, spesielt brukernavnet, e-postadressen og kundenummeret til kontoen din, tidspunktet for nedlastingen, eventuell betalingsinformasjon og den enkelte enhetskoden. Vi har ingen innflytelse på denne datainnsamlingen og er ikke ansvarlige for den. Vi behandler bare dataene i den grad det er nødvendig for nedlasting av mobilappen til mobilenheten din.

Innsamling av personopplysninger ved innlogging / registrering

Våre nettsteder eller apper krever registrering og personlige data for å bli brukt i sin helhet. Behandlingen av disse opplysningene tjener til å sikre at registrerte brukere kan se både markedsførings- og redaksjonell medisinsk informasjon, som i henhold til bestemmelsene i den tyske legemiddelannonseringsloven bare kan tillates for lisensierte leger og farmasøyter og / eller for andre medlemmer av visse medisinske spesialistgrupper. Videre tjener det formålet med å presentere redaksjonell og reklameinformasjon bare for egnede regionale eller profesjonelle brukergrupper og dermed optimalisere kvaliteten på tilbudene.

I dette tilfellet er det obligatorisk å oppgi følgende data; du kan gi all ytterligere informasjon frivillig ved å bruke vår portal:

 • E-postadresse (som et unikt brukernavn)
 • selvvalgt passord
 • Hilsen
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Postnummer by
 • land
 • Yrke og eventuelt fagområde

Det er ikke noe obligatorisk ekte navn, bruk av pseudonym er mulig. Vi bruker den såkalte double opt-in prosedyren for registrering. H. Registreringen din er bare fullført når du tidligere har bekreftet registreringen via en bekreftelses-e-post sendt til deg for dette formålet ved å klikke på lenken i den. Hvis du ikke mottar bekreftelsen innen 30 dager, blir registreringen automatisk slettet fra databasen vår.

Hvis du bruker portalen vår, lagrer vi dataene dine som kreves for å oppfylle kontrakten til du endelig sletter tilgangen din. Videre lagrer vi de frivillige dataene du har oppgitt så lenge du bruker portalen, med mindre du sletter dem på forhånd. Du kan administrere og endre all informasjon i det beskyttede kundeområdet. Rettsgrunnlaget er artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav a GDPR og artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav f GDPR.

For å forhindre uautorisert tredjeparts tilgang til dine personlige data, er forbindelsen kryptert ved hjelp av SSL-teknologi

Behandling av personopplysninger for sending av nyhetsbrevet

Når du bruker tilbudene våre, har du muligheten til å abonnere på nyhetsbrev som krever at du oppgir personlige data. Behandlingen av disse dataene brukes til å adressere leveransen personlig og for å sikre at registrerte brukere kan vises både salgsfremmende og redaksjonell medisinsk informasjon, som i henhold til bestemmelsene i den tyske medisinloven er bare tilgjengelig for lisensierte leger og farmasøyter / eller for andre medlemmer av visse medisinske spesialistgrupper kan være tillatt. Videre tjener det formålet med å presentere redaksjonell og reklameinformasjon bare for egnede regionale eller profesjonelle brukergrupper og dermed optimalisere kvaliteten på tilbudene. Det juridiske grunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav a GDPR.

Hvert nyhetsbrev kan nås når som helst via en lenke gitt i nyhetsbrevet eller i det respektive tilbudet, f.eks. B. i din personlige brukerprofil kan du melde deg av selv. I dette tilfellet vil dataene som samles inn bli blokkert. Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til bruk av dataene dine for å sende nyhetsbrevet med virkning for fremtiden når som helst. Ta kontakt med oss ​​uformelt på [email protected]

Følgende data behandles for sending av nyhetsbrev:

 • Epostadresse
 • Hilsen
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Postnummer by
 • land
 • Yrke og eventuelt fagområde

Hvis du abonnerer på ett eller flere nyhetsbrev, vil dataene som kreves for dette bli brukt både av MMI og av den avtalte tjenesteleverandøren eksklusivt for drift av nyhetsbrevet og vil kun bli evaluert kumulativt og anonymt for statistiske formål. Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav a i GDPR.

Vi sender PraxisLetter i samarbeid med forlaget

Medical Tribune Verlagsgesellschaft mbH
Under eikene 5
65195 Wiesbaden
Tyskland

PraxisLetter sendes i samarbeid med og av Medical Tribune Verlagsgesellschaft mbH. For å muliggjøre sending av PraxisLetter overføres følgende data til Medical Tribune Verlagsgesellschaft mbH når du bestiller frivillig og brukes bare til dette formålet:

 • Epostadresse
 • Hilsen
 • Fornavn
 • Etternavn
 • jobb

For å registrere nye registreringer og avregistreringer korrekt, er det en jevnlig datasammenligning mellom Medizinische Medien Informations GmbH og Medical Tribune Verlagsgesellschaft mbH for PraxisLetter-abonnentene. Hvis du avslutter abonnementet på PraxisLetter, blir dine tidligere overførte data umiddelbart slettet fra databasen til Medical Tribune Verlagsgesellschaft mbH.

Det er en ordrebehandlingsavtale med Medical Tribune Verlagsgesellschaft mbH. Ytterligere informasjon finner du også i databeskyttelsesbestemmelsene til Medical Tribune Verlagsgesellschaft mbH.

Vi sender alle nyhetsbrev i samarbeid med den tekniske tjenesteleverandøren

CleverReach GmbH & Co. KG
Mühlenstrasse 43
26180 Rastede
Tyskland

For dette formålet lagres og behandles CleverReach-data på en slik måte at tredjeparter ikke har tilgang til disse dataene. Det er en ordrebehandlingsavtale med CleverReach GmbH & Co. KG. Ytterligere informasjon finner du også på sidene Databeskyttelse, Datasikkerhet og Antispam-regler fra CleverReach.

Bruk av online analysetjenester

Adobe Analytics (omniture)

Våre nettsteder og apper bruker nettanalysetjenesten Adobe Analytics (Omniture) for å analysere bruken av nettstedet vårt og for å forbedre det regelmessig. Vi kan bruke statistikken som er innhentet for å forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. For unntakstilfeller der personopplysninger overføres til USA, har Adobe sendt til EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Det juridiske grunnlaget for bruk av Adobe Analytics er artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav f i GDPR.

For denne evalueringen lagres informasjonskapsler på datamaskinen din, som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som samles inn på denne måten lagres på Adobes servere, også i USA. Hvis du forhindrer lagring av informasjonskapsler, vil vi påpeke at du kanskje ikke kan bruke dette nettstedet i sin fulle grad. Det er mulig å forhindre lagring av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren eller ved å klikke på "Avmeld" -knappen på https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Våre nettsteder og app bruker Adobe Analytics (Omniture) med innstillingene "Før Geo-Lookup: Erstatt besøkendes siste IP-oktett med 0" og "Obfuscate IP-Removed", som forkorter IP-adressen din med den siste oktetten og en generell IP-adresse. , dvs. en som ikke lenger kan tildeles, erstattes. En personlig referanse kan derfor utelukkes.

Tredjepartsinformasjon: Adobe Systems Software Ireland Limited, Irland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland; [email protected]; Informasjon om databeskyttelse: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Google Analytics

Våre nettsteder og apper bruker nettanalysetjenesten Google Analytics for å analysere bruken av nettstedet vårt og for å forbedre det regelmessig. Vi kan bruke innhentet statistikk for å forbedre tilbudet vårt og gjøre det mer interessant for deg som bruker. I unntakstilfeller der personopplysninger overføres til USA, har Google sendt til EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Det juridiske grunnlaget for bruk av Google Analytics er artikkel 6, avsnitt 1, setning 1, bokstav f i GDPR.

For denne evalueringen lagres informasjonskapsler på datamaskinen din, som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som samles inn på denne måten om din bruk av dette nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, vil IP-adressen din forkortes på forhånd av Google i medlemsland i EU eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske området. Full IP-adresse vil bare bli sendt til en Google-server i USA og forkortes der i unntakstilfeller. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å samle rapporter om nettstedsaktivitet og for å gi nettstedoperatøren andre tjenester relatert til nettstedsaktivitet og internettbruk.

IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, blir ikke slått sammen med andre Google-data.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å angi nettleserens programvare deretter; imidlertid vil vi påpeke at i dette tilfellet vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet i full grad. Du kan også forhindre Google i å samle inn data generert av informasjonskapselen og relatere til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) og fra å behandle disse dataene ved å bruke nettleserprogrammet som er tilgjengelig under følgende lenke. Last ned og installer i: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vi bruker Google Analytics med utvidelsen "_anonymizeIp ()". Som et resultat blir IP-adresser viderebehandlet i forkortet form, slik at personlige referanser kan utelukkes. Hvis dataene som er samlet inn om deg kan knyttes til en person, blir dette ekskludert umiddelbart, og personopplysningene vil bli slettet umiddelbart.

Tredjepartsinformasjon: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 436 1001. Vilkår for bruk: https://www.google.com/analytics/terms/de .html, databeskyttelsesinformasjon: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Bruk av online annonseringstjenester

Gjenoppliv AdServer

Våre nettsteder og apper bruker "AdServer" -programvaren Revive for integrering og anonymisert statistisk analyse av annonser (bannere). Personopplysninger blir verken registrert, behandlet eller lagret via Revive. Det juridiske grunnlaget for å bruke Revive AdServer er Artikkel 6 Paragraf 1 Setning 1 Bokstav f GDPR.

For å kontrollere og måle visning av annonser, plasserer Revive en informasjonskapsel på datamaskinen din hvis du har aktivert informasjonskapsler i nettleseren din. Du kan deaktivere innstillingen av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene eller ved hjelp av en annonseblokkering, noe som imidlertid kan føre til permanent begrenset bruk av dette og andre nettsteder.

Google AdSense

Nettstedene våre bruker den elektroniske annonseringstjenesten Google Adsense, der du kan få presentert reklame skreddersydd for dine interesser. Vi er interessert i å vise deg annonser som kan være av interesse for deg for å gjøre nettstedet vårt mer interessant for deg. For dette formålet registreres statistisk informasjon om deg som behandles av våre annonseringspartnere. Disse annonsene kan gjenkjennes med referansen "Google-annonser" i den respektive annonsen. Det juridiske grunnlaget for behandling av dataene dine er artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav f GDPR.

Når du besøker nettstedet vårt, mottar Google informasjonen du har fått tilgang til nettstedet vårt. For å gjøre dette bruker Google et webfyr for å sette en informasjonskapsel på datamaskinen din. Dataene nevnt under § 3 i denne erklæringen vil bli overført. Vi har ingen innflytelse på dataene som er samlet inn, og vi er heller ikke klar over hele omfanget av datainnsamlingen og varigheten av lagringen. Dataene dine vil bli overført til USA og evaluert der. Hvis du er logget på med Google-kontoen din, kan dataene dine tilordnes direkte til den. Hvis du ikke vil ha oppdraget til Google-profilen din, må du logge av. Det er mulig at disse dataene blir videreført til avtalepartnere fra Google til tredjeparter og myndigheter. Nettstedene våre har også aktivert Google AdSense-annonser fra tredjeparter. De nevnte dataene kan overføres til disse tredjepartsleverandørene (kalt https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).

Du kan forhindre at Google AdSense-informasjonskapsler blir installert på flere måter:
a) ved å angi nettleserprogramvaren deretter, spesielt ved å undertrykke tredjeparts informasjonskapsler, vil du ikke motta noen annonser fra tredjepartsleverandører;
b) ved å deaktivere interessebaserte annonser på Google via lenken https://www.google.de/ads/preferences, hvorved denne innstillingen blir slettet når du sletter informasjonskapslene dine;
c) ved å deaktivere interessebaserte annonser fra leverandørene som er en del av selvreguleringskampanjen "About Ads" via lenken http://www.aboutads.info/choices, hvor denne innstillingen blir slettet når du sletter informasjonskapslene dine ;
d) ved permanent deaktivering i nettleserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under lenken https://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi vil påpeke at i dette tilfellet vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene i dette tilbudet i sin fulle grad.

Ytterligere informasjon om formålet og omfanget av datainnsamlingen og behandlingen av dem, samt ytterligere informasjon om dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsmuligheter for å beskytte personvernet ditt, kan fås fra: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Personvernregler for annonsering: https://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Google har underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Ads

Nettstedene våre bruker den elektroniske annonseringstjenesten Google Ads for å gjøre oppmerksom på våre attraktive tilbud ved hjelp av annonseringsmateriell (såkalt Google Adwords) på eksterne nettsteder. I forhold til dataene fra reklamekampanjene kan vi bestemme hvor vellykkede de enkelte annonseringstiltakene er. Vi er interessert i å vise deg reklame som er av interesse for deg, gjøre nettstedet vårt mer interessant for deg og oppnå en rettferdig beregning av annonseringskostnadene. Det juridiske grunnlaget for behandling av dataene dine er artikkel 6 avsnitt 1 setning 1 bokstav f GDPR.

Disse annonseringsmediene leveres av Google via såkalte "AdServers". For å gjøre dette bruker vi AdServer-informasjonskapsler, hvor visse parametere for å måle suksess, for eksempel innsetting av annonser eller klikk fra brukeren, kan måles. Hvis du får tilgang til nettstedet vårt via en Google-annonse, lagrer Google Ads en informasjonskapsel på din PC. Disse informasjonskapslene mister vanligvis gyldigheten etter 30 dager og er ikke ment å identifisere deg personlig. Analyseverdiene for denne informasjonskapselen er vanligvis den unike informasjonskapsel-ID-en, antall annonseinntrykk per plassering (frekvens), siste visning (relevant for konverteringer etter visning) og informasjon om fravalg (som markerer at brukeren ikke er det, ønsker å bli adressert mer).

Disse informasjonskapslene gjør det mulig for Google å gjenkjenne nettleseren din. Hvis en bruker besøker bestemte sider på nettstedet til en AdWords-kunde, og informasjonskapselen som er lagret på datamaskinen sin ennå ikke er utløpt, kan Google og kunden se at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden. Hver Google Ads-kunde tildeles en annen informasjonskapsel. Cookies kan derfor ikke spores via nettsidene til Adwords-kunder. Vi selv samler ikke inn eller behandler personopplysninger i de nevnte annonseringstiltakene. Vi mottar bare statistiske evalueringer fra Google. Basert på disse evalueringene kan vi se hvilke av annonseringstiltakene som er spesielt effektive. Vi mottar ingen ytterligere data fra bruken av reklamematerialet; spesielt kan vi ikke identifisere brukerne på grunnlag av denne informasjonen.

På grunn av markedsføringsverktøyene som brukes, oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse med Google-serveren. Vi har ingen innflytelse på omfanget og videre bruk av dataene som samles inn av Google ved bruk av dette verktøyet, og informerer deg derfor i henhold til vårt kunnskapsnivå: Ved å integrere Google Ads-konvertering, mottar Google informasjonen du bruker tilsvarende del av vår Har fått tilgang til nettstedet vårt eller klikket på en av våre annonser. Hvis du er registrert hos en Google-tjeneste, kan Google tilordne besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget inn, er det en mulighet for at leverandøren vil finne ut IP-adressen din og lagre den.

Du kan forhindre deltakelse i denne sporingsprosessen på forskjellige måter:
a) ved å angi nettleserprogramvaren din i samsvar med dette, spesielt ved å undertrykke informasjonskapsler fra tredjeparter, vil du ikke motta noen annonser fra tredjepartsleverandører;
b) ved å deaktivere informasjonskapslene for konverteringssporing ved å sette nettleseren din slik at informasjonskapsler fra domenet "www.googleadservices.com" blokkeres, https://www.google.de/settings/ads, med denne innstillingen slettet når du sletter informasjonskapslene dine;
c) ved å deaktivere interessebaserte annonser fra leverandørene som er en del av selvreguleringskampanjen "About Ads" via lenken http://www.aboutads.info/choices, hvor denne innstillingen blir slettet når du sletter informasjonskapslene dine ;
d) ved permanent deaktivering i nettleserne Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome under lenken https://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi vil påpeke at i dette tilfellet vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene i dette tilbudet i sin fulle grad.

Mer informasjon om databeskyttelse hos Google finner du her: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy. Alternativt kan du besøke nettstedet Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org. Google har underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google-remarketing

Våre nettsteder bruker den elektroniske annonseringstjenesten Google Remarketing. Dette er en prosess som vi vil bruke til å adressere deg igjen. Denne applikasjonen lar deg se annonsene våre når du fortsetter å bruke Internett etter å ha besøkt nettstedet vårt. Dette gjøres ved hjelp av informasjonskapsler lagret i nettleseren din, gjennom hvilken bruksatferden din registreres og evalueres av Google når du besøker forskjellige nettsteder. På denne måten kan Google bestemme ditt forrige besøk til nettstedet vårt. En sammenslåing av dataene som samles inn i forbindelse med remarketing med dine personlige data, som kan lagres av Google, skjer ikke av Google i henhold til egne uttalelser. Spesielt, ifølge Google, brukes pseudonymisering i remarketing.

Hvis du har gitt Google tillatelse til å koble nettleserloggen din til Google-kontoen din og bruke informasjon fra Google-kontoen din fra Google til å tilpasse annonser, kan Google også bruke disse dataene sammen med Google Analytics-data og derved målrette gruppelister for markedsføring på flere enheter. som skal skapes. Hvis du ikke godtar denne typen datainnsamling fra Google, kan du bruke denne teknologien på https://www.google.de/settings/ads eller på nettstedet Network Advertising Initiative (NAI) på http: // www. nettverksannonsering Deaktiver .org.

Bruk av andre elektroniske tjenester

Google Kart

Våre nettsteder bruker den geografiske karttjenesten Google Maps. Dette gjør at vi kan vise deg interaktive kart direkte på nettstedet og gjør det enkelt å bruke kartfunksjonen.

Når du besøker nettstedet, mottar Google informasjonen om at du har fått tilgang til den tilsvarende undersiden av nettstedet vårt. I tillegg overføres følgende data:

 • IP adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Forespørselens innhold (spesifikk side)
 • Tilgangsstatus / HTTP-statuskode
 • mengden data som overføres i hvert tilfelle
 • Henvisende nettsted (henvisning)
 • Språk og versjon av nettleserprogramvaren
 • Operativsystem og dets grensesnitt

Dette skjer uavhengig av om Google gir en brukerkonto som du er logget på, eller om det ikke er noen brukerkonto. Hvis du er logget på Google, blir dataene dine tilordnet direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker å bli tildelt profilen din på Google, må du logge av før du aktiverer knappen. Google lagrer dataene dine som en brukerprofil og bruker dem til reklame, markedsundersøkelser og / eller behovsbasert utforming av nettstedet. En slik evaluering skjer spesielt (også for brukere som ikke er innlogget) for å tilby behovsbasert annonsering og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på nettstedet vårt. Du har rett til å motsette deg at du oppretter disse brukerprofilene, selv om du må kontakte Google for å utøve denne retten.

Mer informasjon om formålet og omfanget av datainnsamlingen og behandlingen av plugin-leverandøren finner du i leverandørens personvernregler. Der vil du også finne ytterligere informasjon om dine rettigheter i denne forbindelse og innstillingsalternativer for å beskytte personvernet ditt: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Google behandler også personopplysningene dine i USA og har sendt til EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube-videoer

Våre nettsteder bruker YouTube online-tjenesten til å vise videoer som er lagret på https://www.youtube.com og kan spilles direkte fra nettstedet vårt.Disse er alle integrert i "utvidet databeskyttelsesmodus", dvs. H. at ingen data om deg som bruker vil bli overført til YouTube hvis du ikke spiller av videoene. Først når du spiller av videoene, blir følgende data overført. Vi har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Når du besøker nettstedet, mottar YouTube informasjonen om at du har fått tilgang til den tilsvarende undersiden av nettstedet vårt. I tillegg overføres følgende data:

 • IP adresse
 • Dato og klokkeslett for forespørselen
 • Tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Forespørselens innhold (spesifikk side)
 • Tilgangsstatus / HTTP-statuskode
 • mengden data som overføres i hvert tilfelle
 • Henvisende nettsted (henvisning)
 • Språk og versjon av nettleserprogramvaren
 • Operativsystem og dets grensesnitt

Dette skjer uavhengig av om YouTube gir en brukerkonto som du er logget på, eller om det ikke er noen brukerkonto. Hvis du er logget på Google, blir dataene dine tilordnet direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker å bli tildelt profilen din på YouTube, må du logge av før du aktiverer knappen. YouTube lagrer dataene dine som en brukerprofil og bruker dem til reklame, markedsundersøkelser og / eller behovsbasert utforming av nettstedet. En slik evaluering skjer spesielt (også for brukere som ikke er innlogget) for å tilby behovsbasert annonsering og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på nettstedet vårt. Du har rett til å protestere mot opprettelsen av disse brukerprofilene, selv om du må kontakte YouTube for å utøve denne retten.

Mer informasjon om formålet og omfanget av datainnsamlingen og behandlingen av YouTube finner du i personvernerklæringen. Der vil du også finne ytterligere informasjon om dine rettigheter og innstillingsalternativer for å beskytte personvernet ditt: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy. Google behandler også personopplysningene dine i USA og har sendt til EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

!-- GDPR -->