Nye legemidler innen gastroenterologi

Medisinske forholdRetningslinjer OppdateringerNye legemidlerNåværende studierGastro-nyhetsbrev

Relansering av Xerava for intraabdominale infeksjoner

28.07.2022 - Med Xerava (eravacycline) vil et nytt antibiotikum som er effektivt mot en rekke gram-negative og gram-positive problembakterier for behandling av kompliserte intraabdominale infeksjoner, lanseres på det tyske markedet 1. august 2022.

Introduksjon av Imcivree i fedme

31.05.2022 - Imcivree (setmelanotide), et nytt medikament for behandling av fedme og for å kontrollere sultfølelsen assosiert med genetisk bekreftet proopiomelanokortin-mangel (POMC), vil bli lansert på det tyske markedet 1. juni 2022.

Lansering av generisk sunitinib

02/02/2022 - 1. februar 2022 kom ulike Sunitib-generika for behandling av gastrointestinale stromale svulster, metastatisk nyrecellekarsinom og pankreas nevroendokrine svulster på det tyske markedet.

Lansering av LysaKare for å redusere nyrestrålingseksponering

31. januar 2022 - Med LysaKare kom et nytt medikament for å redusere nyrestrålingseksponering som en del av peptidreseptor radionuklidterapi (PRRT) på det tyske markedet 1. februar 2022.

Introduksjon av Mulpleo ved trombocytopeni

12/07/2021 - Mulpleo (lusutrombopag), et nytt medikament for forebygging av overdreven blødning ved trombocytopeni på grunn av kronisk leversykdom, har kommet på det tyske markedet.

Ny introduksjon av Bylvay i progressiv familiær intrahepatisk kolestase

17. september 2021 - Med Bylvay (odevixibat) kom det første legemidlet for behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase på det tyske markedet 15. september 2021.

Lansering av Pemazyre i kolangiokarsinom

05/07/2021 - Pemazyre (pemigatinib), et nytt medikament for andrelinjebehandling av lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom med fusjon eller omorganisering av FGFR2, kom på det tyske markedet 1. mai 2021.

Ny introduksjon av Iveraxiro ved parasittiske infeksjoner

19. april 2021 - Iveraxiro er det første generiske legemidlet som inneholder ivermectin som er godkjent for behandling av ulike parasittiske infeksjoner.

Introduksjon av Doptelet ved trombocytopeni

31.03.2021 - Med Doptelet (avatrombopag), en trombopoietinreseptoragonist for behandling av trombocytopeni, kommer på det tyske markedet.

Lansering av Leqvio for hyperkolesterolemi

16. februar 2021 - Med Leqvio (Inclisiran) har et nytt kolesterolsenkende medikament kommet på det tyske markedet som kun må injiseres subkutant hver sjette måned.

Legemiddelinnovasjoner 2020

01/04/2021 - Til tross for pandemien, brakte farmasøytiske selskaper totalt 32 legemidler med nye aktive ingredienser på markedet i 2020. Her finner du en oversikt over alle medisiner.

Introduksjon av Nilemdo i hyperkolesterolemi

30/10/2020 - Nilemdo (bempedoic acid), et nytt kolesterolsenkende medikament, vil bli lansert på det tyske markedet 1. november 2020. Legemidlet er et nytt behandlingsalternativ for pasienter med hyperkolesterolemi.

Nyhet: AYVAKYT i gastrointestinale stromale svulster

29.10.2020 - Ayvakyt (avapritinib) er den første målrettede behandlingen for å behandle en sjelden mutasjon hos pasienter med gastrointestinale stromale svulster.

Introduksjon av Hepcludex ved kronisk hepatitt D

10/06/2020 - Hepcludex er det første legemidlet som er godkjent for behandling av hepatitt D. Orphan-legemidlet brukes til voksne pasienter med kompensert leversykdom.

Introduksjon av Kaftrio for cystisk fibrose

18.09.2020 - Kaftrio, en trippelterapi bestående av ivacaftor, tezacaftor og elexacaftor, er godkjent for behandling av cystisk fibrose.

Vi introduserer Rizmoic for forstoppelse

13. mai 2020 - Rizmoic (naldemedine), et nytt legemiddel for behandling av opioidindusert forstoppelse, er godkjent.

Gjeninnføring Giflaari i leverporfyri

15. april 2020 - Givlaari (Givosiran) er det første legemidlet som er godkjent for behandling av akutt leverporfyri.

Introduksjon av Relafalk for reisendes diaré

12/11/2019 - Relafalk (rifamycin) er det første stoffet der et antibiotikum virker spesifikt i tykktarmen gjennom Multi-Matrix (MMX) teknologi. Legemidlet representerer et nytt behandlingsalternativ for voksne for å behandle reisendes diaré.

Lansering av stamcelleterapi Alofisel for Crohns sykdom

26.11.2019 - Alofisel (Darvadstrocel) er den første godkjente allogene stamcelleterapien for behandling av komplekse perianale fistler hos voksne pasienter med Crohns sykdom. Så langt har komplekse perianale fistler ved Crohns sykdom ikke blitt spesifikt behandlet med medisiner.

Lansering av Zessly (Remicade biosimilar)

15.11.2018 - Zessly er et antiinflammatorisk legemiddel som brukes til å behandle revmatoid artritt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, ankyloserende spondylitt, psoriasis og psoriasisartritt. Zessly inneholder infliximab.

Introduksjon av Zanosar i bukspyttkjertelsvulster

11/07/2018 - Kjemoterapimedisinen Zanosar (aktiv ingrediens streptozocin) brukes i kombinasjon med 5-fluorouracil for å behandle voksne pasienter med inoperable bukspyttkjertelsvulster.

Nylansering Jorveza

15.06.2018 - Jorveza er den første medisinen godkjent i Europa som er tilgjengelig som et offisielt behandlingsalternativ for eosinofil øsofagitt. Det orphan stoffet er tilgjengelig som en smeltetablett som inneholder den aktive ingrediensen budesonid.

Lansering av LIMaxetin

06/01/2018 - 1. juni 2018 ble LIMAxetin, et diagnostisk middel for å kvantifisere leverfunksjonskapasitet, lansert på det tyske markedet.

Relanser Herzuma

13.04.2018 - For den 151. april 2018 ble Herzuma lansert for behandling av HER2-positiv brystkreft og HER2-positiv gastrisk adenokarsinom. Preparatet er en trastuzumab biosimilar.

Lansering av Vosevi

01/02/2018 - Vosevi har vært godkjent som en fast kombinasjon av voxilaprevir med sofosbuvir og velpatasvir for behandling av voksne pasienter med kronisk hepatitt C siden juli 2017 og ble lansert i september.

Nylansering av Mysimba

29. desember 2017 - 1. januar 2018 lanseres et nytt sentralt virkende legemiddel mot fedme. Det brukes som et supplement til en kaloribegrenset diett og økt fysisk aktivitet for vektkontroll hos overvektige og overvektige voksne pasienter.

Maviret - ny hos Hepatis C

08/11/2017 - Den 26. juli 2017 godkjente EU-kommisjonen preparatet Maviret for behandling av kronisk hepatitt C i en akselerert godkjenningsprosess.

Lansering av Chenodeoxycholic Acid Leadiant

07/03/2017 - 1. juli 2017 ble stoffet chenodeoksycholsyre Leadiant 250 mg harde kapsler lansert på markedet for behandling av medfødte lidelser i primær gallesyresyntese.

Zinplava: Antistoff bezlotoxumab mot Clostridium difficile-toksin

17.03.2017 - Med Zinplava vil et nytt antistoff (bezlotoxumab) bli lansert på det tyske markedet. Legemidlet vil bli brukt i Clostridium difficile assosiert diaré.

Lansering av Ocaliva

18.01.2017 - 15. januar 2017 ble det nye stoffet Ocaliva lansert. Legemidlet hadde allerede fått godkjenning fra European Medicines Agency i 2016.

Lansering av Canemes (nabilone)

01/02/2017 - 1. januar 2017 ble de narkotiske Canemes som inneholder nabilone lansert for behandling av kjemo-indusert kvalme og oppkast.

Relanser Zepatier

09.12.2016 - For den 15Det nye medikamentet Zepatier med den aktive ingredienskombinasjonen elbasvir og grazoprevir ble lansert på markedet i desember 2016.

Lansering av Epclusa

08/04/2016 - Epclusa har en antiviral effekt. Det brukes til å behandle voksne med kronisk hepatitt C.

Ny test for screening av tykktarmskreft

05/02/2016 - Fra oktober vil det være en kvantitativ immunologisk fekal okkult blodprøve (iFOBT).

Lansering av liraglutid ved fedme

18. april 2016 - Inkretinmimetikken liraglutid (varenavn Saxenda fra Novo Nordisk) har vært tilgjengelig siden begynnelsen av april 2016 for vekttap hos overvektige og overvektige pasienter.

Mysimba ny slankepille på markedet

27.04.2015 - Med Mysimba har porteføljen av slankeprodukter blitt utvidet til å inkludere et sakte-frigjørende medikament med sentral effekt. Diettpillen inneholder en fast kombinasjon av antidepressiva bupropion og opiatantagonisten naltrekson.

!-- GDPR -->