E-sigaretter som en kardiovaskulær risikofaktor

bakgrunn

Tobaksbruk er den viktigste risikofaktoren for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer og en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Til tross for brede bevissthetskampanjer, røyker 28% av befolkningen i alderen ≥15 i Europa. Samtidig blir bruken av elektroniske fordampere (e-sigaretter) stadig mer populær. E-sigarettene danner en oppvarmet, nikotinholdig aerosol som i tillegg til bærestoffene inneholder propylenglykol eller glyserin, nikotin og forskjellige smaker. Denne typen nikotinforbruk regnes som mindre skadelig enn klassisk røyking og er mer sosialt akseptert. I mange europeiske land er "vaping" mye mindre strengt regulert enn røyking [1].

Plasser papir på damping

Vaping promoteres gjentatte ganger som et trygt alternativ til tradisjonelt tobakkforbruk og presenteres som en effektiv metode for å begrense eller slutte å røyke. Et stillingspapir fra European Association of Preventive Cardiology (EAPC) diskuterer tilgjengelig bevis på helseeffekten av vaping. Forfatterne presenterer utviklingen i markedet, peker på risiko og gir anbefalinger for personlig og sosial bruk av vaping. Stillingspapiret ble presentert for allmennheten i en pressemelding fra European Society of Cardiology (ESC) [2].

Prevalens og markedsutvikling av vaping

Med store nasjonale forskjeller antas forbruket av e-sigaretter i den voksne befolkningen å være opptil 5%. Utviklingen av vaping blant den yngre befolkningen er spesielt alarmerende: Bruken av e-sigaretter i USA blant unge i alderen 11-18 år sies å ha økt fra 5% i 2013 til nesten 25% i 2018. Professor Maja-Lisa Løchen ved Universitetet i Tromsø og en av hovedforfatterne av stillingspapiret forklarer trenden mot vaping blant unge mennesker slik: "Markedsføringen av e-sigarettvaping er rettet mot tenåringer."

Helsefare ved vaping

Studier har så langt vist at vaping av e-sigaretter øker blodtrykket og øker hjertefrekvensen. Videre er det endringer i karveggene. Som et resultat av dampingen mister karveggene elastisiteten og blir stivere. Det vaskulære systemet er vanskeligere å tilpasse seg stress. Samtidig skader damping også endotelia. Alle fire faktorene favoriserer utviklingen av aterosklerose med de kjente kardiovaskulære risikoene. Studieresultater antyder faktisk en sammenheng mellom forbruk av e-sigarett og hjertehendelser. Samtidig er det økende bevis for lungeskade fra e-sigaretter og fosterets utviklingsskader fra damping under graviditet. Det er også første bevis på kreftfremkallende effekter av e-sigaretter.

Røykeslutt med fordamper?

I følge tobakksindustrien kan e-sigaretten forhindre bruk av vanlig sigarett. Studier viser imidlertid at e-sigaretten også kan fungere som et inngangspunkt for tradisjonelt tobakkforbruk. Faktisk dobler bruken av e-sigaretter risikoen for at ungdommer begynner med klassisk røyking. E-sigaretten som et middel til å slutte å røyke tobakk er også kontroversiell. Studiesituasjonen er motstridende. “Hvis du samler studiene, viser det seg at e-sigaretter på ingen måte er mer effektive enn konvensjonelle og velprøvde metoder for røykeslutt. I tillegg ender forsøket på å slutte å røyke med e-sigaretter ofte med at de som blir rammet bruker begge deler og røyker tradisjonelle sigaretter, i tillegg til å vapse e-sigaretter, sier Løchen.

Konklusjon

Markedet for e-sigaretter og fordampere har vokst voldsomt de siste årene, selv om Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer mot helserisikoen ved denne typen nikotinforbruk. Siden produktene ikke har vært på markedet veldig lenge, er lite kjent om deres langsiktige helseeffekter. I denne sammenheng er produktets store suksess med ungdommer og unge voksne spesielt alarmerende. I sitt posisjonspapir fremhever EAPC den kardiovaskulære risikoen ved vaping, men gir også generelle anbefalinger om personlig og sosial bruk av e-sigaretter.

Anbefalinger fra EAPC

  • For å beskytte unge mennesker, bør annonsering av e-sigaretter være like strengt regulert som for klassiske tobakksprodukter.
  • Produktnettsteder for e-sigaretter skal bare være tilgjengelige etter verifisering av en viss aldersgrense.
  • På skolen bør barna bli utdannet om de negative effektene av e-sigaretter.
  • Offentlige kampanjer bør øke bevisstheten om de negative effektene av vaping.
  • For røykeslutt, bør e-sigaretter bare brukes hvis alle andre metoder har mislyktes og opphør skjer under nøye overvåking.
  • Avstå fra å dampe e-sigaretter under graviditet.
!-- GDPR -->