Ny lansering av Afstyla

Hva er AFSTYLA?

AFSTYLA er et legemiddel for profylakse og behandling av blødning hos pasienter med hemofili, dvs. medfødt faktor VIII-mangel. AFSTYLA kan brukes i alle aldersgrupper. Legemidlet fra produsenten CSL Behring inneholder den aktive ingrediensen lonoctocog alfa.

Hvordan brukes AFSTYLA?

AFSTYLA gis intravenøst. Den rekonstituerte oppløsningen skal injiseres sakte med en hastighet som er behagelig for pasienten, opp til maksimalt 10 ml / min. De nøyaktige instruksjonene for rekonstituering av løsningen finner du i produktinformasjonen. AFSTYLA er tilgjengelig som pulver og oppløsningsmiddel for tilberedning av en injeksjonsvæske, oppløsning i 7 styrker, og pulverflaskene kan kjennetegnes ved forskjellige fargede plastskiver.

Oversikt pulverflasker

  • 250 I.U., gummipropp med oransje plastskive
  • 500 I.U., gummipropp med blå plastskive
  • 1.000 I.E., gummipropp med grønn plastskive
  • 1500 I.U., gummipropp med turkis plastskive
  • 2.000 I.U., gummipropp med lilla plastskive
  • 3.000 I.U., gummipropp med gul plastskive

Dosering av AFSTYLA

Doseringen av AFSTYLA avhenger av alvorlighetsgraden av faktor VIII-mangel, blødningens beliggenhet og omfang, og pasientens kliniske tilstand. Mengden av administrert blodkoagulasjonsfaktor er gitt i internasjonale enheter, i henhold til WHO-standarden for faktor VIII-produkter. En internasjonal enhet tilsvarer aktiviteten til faktor VIII i 1 ml humant plasma. Den nøyaktige beregningen av kravet finner du i den tekniske informasjonen. Det finnes under punkt 4.2.

Ved profylakse administreres Lonoctocog alfa 2 til 3 ganger i uken, den anbefalte startdosen for dette er 20-50 IE / kg.

Bivirkninger av AFSTYLA

Ofte kan overfølsomhetsreaksjoner, svimmelhet, nummenhet, utslett og feber oppstå. Noen ganger er det rødhet i huden, kløe, frysninger, varme og smerter på injeksjonsstedet. Aldersrelaterte forskjeller i forekomsten av bivirkninger kunne ikke bestemmes.

Hvordan Lonoctocog alfa fungerer

Lonoctocog alfa er et rekombinant humant protein. Den erstatter den manglende koagulasjonsfaktoren VIII, som er nødvendig for effektiv hemostase.Substitusjonsterapi øker faktor VIII plasmanivået, som midlertidig korrigerer faktor VIII-mangel og eliminerer blødningstendensen.
AFSTYLA er et enkeltkjedet polypeptid. Den har et forkortet B-domene som gjør at lette og tunge kjeder av faktor VIII kan kobles kovalent. AFSTYLA har en høyere affinitet for von Willebrand-faktoren (vWF) sammenlignet med rFVIII i full lengde. VWF stabiliserer faktor VIII og forhindrer sammenbrudd. Aktivert AFSTYLA har en aminosyresekvens som tilsvarer den endogene FVIIIa.

Faktor VIII / von Willebrand faktorkompleks består av to proteiner med forskjellige fysiologiske funksjoner: faktor VIII og vWF.
Hvis faktor VIII injiseres i en pasient med hemofili A, binder den seg til von Willebrand-faktoren i kroppen. Den aktiverte faktor VIII fungerer som en kofaktor for den aktiverte faktor IX og akselererer dannelsen av aktivert faktor X fra faktor X. Faktor X aktiverer protrombin til trombin. Dette frigjør igjen fibrin fra fibrinogen, og koageldannelse kan finne sted.

Ytterligere informasjon finner du i spesialistinformasjonen.

!-- GDPR -->