Anakinra i COVID-19

Dataene som er sendt til EMAs komité for legemidler til mennesker (CHMP) inkluderer resultater fra to pågående kliniske studier som undersøker legemidlets sikkerhet og effekt hos voksne pasienter innlagt på sykehus med COVID-19. Kineret er det andre stoffet som er godkjent for behandling av revmatoid artritt som skal gjennomgås av EMA for behandling av COVID-19. Siden 29. april 2021 har byrået gjennomgått en søknad fra Eli Lilly for stoffet Olumiant (baricitinib).

Om anakinra

Kineret med virkestoffet anakinra er et immundempende middel fra gruppen interleukin (IL)-hemmere som er godkjent for behandling av en rekke inflammatoriske sykdommer. Med unntak av mangel på glykosylering og en ekstra metioninrest, er den aktive substansen identisk med en fysiologisk IL-1-reseptorantagonist. Anakinra binder seg til type 1 IL-reseptoren, som kommer til uttrykk i mange vev og organer. Der hemmer den aktive ingrediensen den biologiske aktiviteten til IL-1α og IL-1β. Som et budbringerstoff spiller IL-1 en sentral rolle i inflammatoriske og autoinflammatoriske sykdommer. Sammen med tumornekrosefaktor (TNF) α, spiller IL-1β en nøkkelrolle i patogenesen av den inflammatoriske responsen til ulike revmatologiske sykdommer.

COVID-19 lungebetennelse

Cytokiner involvert i patogenesen av COVID-19 lungebetennelse inkluderer IL-1, IL-6, tumornekrosefaktor, GM-CSF og interferon y.Allerede i de tidlige stadiene av pandemien har IL-1-hemmeren anakinra dukket opp som en mulig behandlingskandidat for å dempe hyperinflammasjon og potensielt redusere dødeligheten fra COVID-19.

Flere studier undersøkte deretter behandling med anakinra for COVID-19 og rapporterte oppmuntrende effekter på dødelighet. Til tross for den økende bruken av anakinra for å behandle alvorlig COVID-19, mangler evidensbaserte data om hvorvidt IL-1-hemming gir en fordel i forhold til standardbehandling alene.

Outlook

CHMP-uttalelsen, sammen med eventuelle krav til videre studier og ytterligere sikkerhetsovervåking, vil bli videresendt til EU-kommisjonen, som vil ta en endelig juridisk bindende avgjørelse som gjelder i alle EU-medlemsstater. Ifølge EMA forventes resultatet av gjennomgangen i oktober.

!-- GDPR -->