Blodprøve utviklet for Alzheimers

Testen ble utviklet av forskere ved Saar-universitetet. Grunnlaget var det faktum at sammensetningen av såkalte mikroRNA i blodet resulterer i en bestemt signatur som kan tilskrives en spesifikk sykdom.

Forskerne undersøkte blodprøver fra 100 Alzheimers-pasienter. Med totalt tolv mikroRNA fant de en annen sammensetning enn hos friske personer i kontrollgruppen. Nøyaktigheten, følsomheten og presisjonen til testen var over 90 prosent. Imidlertid er testen ennå ikke testet i klinikken.

Resultatene av studien tillater også ytterligere innsikt i de molekylære mekanismene til Alzheimers sykdom. Dermed er to av mikroRNA-ene involvert i prosesser som fører til plakkdannelse.

Mulig differensiering fra andre sykdommer

I et videre trinn ble det undersøkt om det er forskjeller i mikroRNA-signaturen mellom Alzheimers sykdom og andre nevrologiske sykdommer. Demensen kunne tydelig skilles fra schizofreni eller depresjon.Signaturene skilte seg fra andre nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons sykdom, men testresultatene var ikke like presise.

!-- GDPR -->