Falske Cialis oppdaget i Nederland

Den forfalskede Cialis 20 mg dukket opp hos to nederlandske grossister. Så langt er det ingen indikasjoner på at forfalskningen har nådd det tyske markedet. Forfalskningen er presentert på engelsk, har batchnummer C251322 med utløpsdato 08/2018.

Denne batchen var en reell eksisterende batch, som imidlertid hadde utløpsdatoen 08/2016. Den var ment for det britiske, irske og maltesiske markedet.

I tillegg til feil utløpsdato har det forfalskede produktet andre forskjeller i primær- og sekundæremballasje. Den falske esken kan skilles fra originalen ved å mangle "Lilly" -klistremerke og en annen farge (se bilder).

Illustrasjon av originalemballasjen

Illustrasjon av den falske pakken

Avtrykket til blæren skiller seg også fra originalen (se bilder).

Original blisterpakning

Figur blister av falske

BfArM anbefaler grossister, parallelldistributører, farmasøyter og leger å sjekke batchnummeret og utløpsdatoen og emballasjen før bruk. Ved mistanke bør produktet plasseres i karantene og BfArM informeres.

Etterforskningen pågår fortsatt. En endelig vurdering av typen forfalskning er foreløpig ikke mulig. Så snart ytterligere informasjon er tilgjengelig, vil BfArM informere deg umiddelbart.