Anbefalinger fra Cinryze på grunn av en mulig leveringsflaskehals

Etterspørselen etter produktet kan snart overstige dagens produksjonskapasitet på grunn av økende resepter. Derfor ber produsenten Shire om følgende:

Behandlingsalternativer bør vurderes for behandling av akutte angioødemangrep og for preoperativ profylakse.

CINRYZE kan fortsette å brukes til rutinemessig profylakse mot akutte angioødemanfall.CINRYZE kan fortsette å brukes hos pasienter for hvilke oral profylaktisk behandling ikke tolereres eller som ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. Pasienter som ikke kan behandles tilstrekkelig med tilstrekkelig oral akutt behandling, kan også fortsette å få CINRYZE, da ingen annen godkjent alternativ profylaktisk langtidsbehandling er tilgjengelig.

Nye pasienter bør ikke plasseres i rutinemessig profylakse med CINRYZE.

Selskapet vil informere separat om eventuelle leveringsflaskehalser.

Indikasjoner fra CINRYZE

CINRYZE inneholder den aktive ingrediensen C1 esteraseinhibitor, human. Det er en C1-hemmer laget av humant plasma. CINRYZE er godkjent i EU for følgende indikasjoner:

Behandling og profylakse av angioødemangrep hos voksne, ungdommer og barn (2 år og eldre) med arvelig angioødem (HAE), utført før en medisinsk indikert prosedyre.

Rutinemessig profylakse mot angioødemangrep hos voksne, ungdommer og barn (6 år og eldre) med alvorlige og tilbakevendende arvelige angioødem (HAE) -angrep der orale profylaktiske behandlinger ikke tolereres eller ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, eller hos pasienter som har utilstrekkelig terapi for gjentatte akutte behandlinger.

CINRYZE er tilgjengelig i en enkelt konsentrasjon på 500 enheter, pulver og oppløsningsmiddel, til injeksjonsvæske.

!-- GDPR -->