Dose-syndrom: Oppdatert pasientinformasjon

Ved epilepsi gjentas anfall. Under et anfall forstyrres funksjonene i hjernen midlertidig. Som en orkan blir alt plutselig blandet i hodet ditt. Så plutselig som et anfall kommer, stopper det vanligvis igjen. Det er mange forskjellige former for epilepsi. Doose syndrom er en sjelden form for epilepsi hos barn, og rammer omtrent 1 av 10 000 barn. Sykdommen begynner vanligvis mellom 1 og 5 år. Gutter blir oftere rammet enn jenter. Som regel, ved sykdomsutbruddet, er barna fysisk og mentalt utviklet i samsvar med alderen. Under et anfall blir begge hjernehalvdelene fullstendig berørt, ikke bare enkeltdeler. Det sies at denne epilepsien er generalisert.

Hjernen ser normal ut ved undersøkelser. Den eksakte årsaken til Doose syndrom er ukjent. Det antas at det er en arvelig disposisjon. Noen ganger har foreldre eller søsken hatt lignende anfall også.

Forløpet av sykdommen varierer fra barn til barn. Hos mange barn vokser sykdommen etter flere år. Andre fortsetter å få anfall til tross for behandling, og barnets mentale utvikling er svekket.

Det nylig publiserte pasientinformasjonsarket gir pasienter kompakt og tydelig informasjon om selve sykdommen, dens symptomer, symptomer og behandling. Den gir også informasjon om hva berørte foreldre kan gjøre selv og hvor de kan finne ytterligere hjelp.

nedlasting

Leger, sykepleiere og annet medisinsk fagpersonell kan laste ned den reviderte oppsummeringsinformasjonen gratis, skrive den ut og videreformidle til de som er syke eller interesserte. Disse informasjonsarkene er basert på de respektive S3-retningslinjene eller et systematisk litteratursøk.