Lynparza 50 mg harde kapsler (olaparib) informasjonsbrev

I koordinering med European Medicines Agency (EMA) har AstraZeneca GmbH annonsert at Lynparza 50 mg harde kapsler vil bli tatt av markedet for å unngå medisineringsfeil. Lynparza (olaparib) er for tiden tilgjengelig i to forskjellige doseringsformer, Lynparza 50 mg harde kapsler og Lynparza 100 mg/150 mg filmdrasjerte tabletter. Produksjonen av Lynparza 50 mg harde kapsler vil fases ut innen utgangen av 2021. Varene vil bli solgt i maksimalt 6 måneder, deretter vil kun de filmdrasjerte tablettene være tilgjengelig over hele verden.

Eliminer risikoen for medisineringsfeil

Doseringsanbefalingene for de harde kapslene og de filmdrasjerte tablettene er forskjellige. De to doseringsformene er ikke bioekvivalente og derfor ikke utskiftbare 1:1. Det er en risiko for overdosering med en økning i bivirkninger dersom doseringsanbefalingene for kapslene overføres til tablettene. Et Red Hand-brev gjorde oppmerksom på denne risikoen for en potensiell medisineringsfeil da Lynparza® 100 mg/150 mg filmdrasjerte tabletter ble godkjent i juni 2018. For å eliminere denne risikoen fullstendig, ble det oppnådd en avtale med European Medicines Agency om å trekke kapseldoseringsformen fra markedet så snart Lynparza® 100 mg/150 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelig i alle europeiske land.

Filmdrasjerte tabletter har fordeler

Lynparza® 100 mg/150 mg filmdrasjerte tabletter er allerede foreskrevet nesten utelukkende i Tyskland.I tillegg til et bredere bruksområde, viser de filmdrasjerte tablettene også fordeler når det gjelder inntak og lagring.

Lynparza 100mg/150mg filmdrasjerte tabletterLynparza 50 mg harde kapslergodkjenningsdato8. mai 201816. desember 2014Anbefalt dosering300 mg (2x 150 mg tabletter) to ganger daglig (dosejustering mulig)
Total daglig dose: 600 mg400 mg (8x 50 mg kapsler) to ganger daglig
Total daglig dose: 800 mglagringsforholdDette legemidlet krever ingen spesielle temperaturoppbevaringsbetingelser.Oppbevares i kjøleskap (2°C - 8°C). Må ikke fryses. Kapsler som har vært frosset må kasseres. Lynparza kapsler kan oppbevares i opptil 3 måneder ved temperaturer som ikke overstiger 30°C. Etter denne perioden må kapslene kasseres.


Juster doseringen ved endring

Å bytte fra Lynparza-kapsler til Lynparza filmdrasjerte tabletter eller andre alternative behandlingsalternativer er en pasient- og legebeslutning. Ved bytte til Lynparza filmdrasjerte tabletter må de ulike doseringsanbefalingene tas i betraktning.

Be om å rapportere bivirkninger

Rapportering av mistenkte bivirkninger etter godkjenning er viktig. Den tillater kontinuerlig overvåking av nytte/risiko-balansen til legemidlet. Vennligst rapporter eventuelle bivirkninger forbundet med bruk av Lynparza til produsenten eller Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM). Du finner kontaktinformasjon i vedlagt informasjonsbrev.

!-- GDPR -->