Informasjonsbrev om Mitem 20 mg

Mitomycin brukes blant annet. Brukes intravesisk i urologi for å forhindre tilbakefall i overfladisk blærekarsinom etter transuretal reseksjon. Den forrige produsenten av den vedlagte saltposen har opphørt produksjonen. Derfor ble en endring av produsent nødvendig. Den nye vesken har fire - i stedet for de to foregående - rør med adaptere. Dette endrer bruken. Produktinformasjonen er justert tilsvarende.

Den første 5-pakke Mitem (PZN 08829560) med de nye posene skal være tilgjengelig på markedet fra midten av februar 2021; Den lille pakkestørrelsen følger også midt på året (PZN 02402211).

Ingen tilbakekalling av gamle varer

De gamle varene vil ikke bli tilbakekalt siden det ikke er noen sikkerhetshensyn. Begge versjonene vil derfor være midlertidig tilgjengelige til den gamle aksjen er oppbrukt.
Effektene på bruken av den nye saltposen finner du i vedlegget til informasjonsbrevet. Her vises anvendelsen av forrige og nye poser forholdsvis.

For mer informasjon, se vedlagte informasjonsbrev.

!-- GDPR -->