Nye medisiner 15. juli 2021

Adtralza 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Adtralza brukes til å behandle moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er kandidater for systemisk terapi. Adtralza inneholder det fullstendig humane IgG4 monoklonale antistoffet tralokinumab. Adtralza er en ny utvikling fra Leo Pharma GmbH. Les mer om Adtralza her.

Enspryng 120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Det nye legemidlet fra Roche Pharma AG Enspryng inneholder virkestoffet satralizumab. Enspryng er et legemiddel som brukes til å behandle neuromyelitt optica spectrum disorder (NMOSD) hos voksne og ungdom 12 år og eldre. Les mer om Enspryng her.

giapreza

Giapreza er indisert for behandling av refraktær hypotensjon hos voksne med septisk eller annet distributivt sjokk som forblir hypotensive til tross for tilstrekkelig volumgjenoppretting og bruk av katekolaminer eller andre tilgjengelige vasokonstriktive terapier. Giapreza inneholder virkestoffet angiotensin II Giapreza er en ny utvikling fra PAION Deutschland GmbH. Mer om Giapréza.

!-- GDPR -->