Pembrolizumab betydelig ekstra fordel ved lungekreft

I følge dette er det en indikasjon på en betydelig ekstra fordel med KEYTRUDA® (aktiv ingrediens pembrolizumab) for behandling av lokalt avansert eller metastaserende ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med PD-L1-uttrykkende svulster hos voksne, hvis pasienter hadde tidligere fått cellegift.

Begrunnelse av G-BA

Beslutningen ble tatt på grunnlag av den pivotale, randomiserte kontrollerte studien KEYNOTE-10, der pembrolizumab ble sammenlignet med docetaxel. Følgende tilleggsfordel ble bestemt:

  • Median totaloverlevelse økte med 8,2 uker sammenlignet med den valgte ACT docetaxel
  • Dra nytte av å redusere alvorlige bivirkninger
  • lavere seponeringsrate på grunn av alvorlige bivirkninger
  • Fordeler for pasientrelevante endepunkter som alopecia, magesmerter og perifer nevropati.

“Dette er allerede den andre positive vurderingen fra G-BA for KEYTRUDA®. I fjor fikk pembrolizumab allerede en betydelig ekstra fordel ved avansert melanom sammenlignet med den forrige gullstandarden ipilimumab, ”understreker Dr. Susanne Fiedler, styreleder for MSD Tyskland. "Vi er spesielt glade for at flere og flere pasienter med forskjellige tumorenheter kan ha nytte av denne virkelige terapeutiske innovasjonen," fortsatte Fiedler.

!-- GDPR -->