Morgen etter pille - sterk etterspørsel, særlig i beredskapstjenesten

Ifølge mange farmasøyter er prevensjonsnedbrudd nå en av de vanligste årsakene til å jobbe i beredskapstjenesten. Utrolig nok kommer kvinnene stort sett utenfor de vanlige åpningstidene. Det er ikke kjent om ingen tid skal gå tapt på grunn av skam foran andre kunder eller etter ubeskyttet samleie. Det er imidlertid bevist at salget har økt med mer enn halvparten siden morgenpillen kom på markedet uten resept i mars. Trenden vil trolig fortsette i noen tid. Da konsentrasjonen på nattevakt allerede er avtagende, Du finner en liten guide her for råd om salg av pillen etter morgenen.

Slik fungerer morgendagspillen

Morgenpillen er tilgjengelig i Tyskland uten resept med to forskjellige aktive ingredienser. PiDaNa inneholder levonorgestrel (et progestin) og er godkjent i opptil 72 timer etter ubeskyttet samleie.ellaOne inneholder ulipristalacetat (fra gruppen av selektive progesteronreseptormodulatorer) og kan tas opptil 120 timer etter samleie. Begge aktive ingrediensene hemmer eggløsningen. Etter å ha tatt pillen, blir modningen av folliklene forsinket, og eggløsning skjer ikke som vanlig. Sædceller som trengte inn under sex kan ikke lenger befrukte eggcellene. Det er derfor verken abort eller abort. Likevel er det en intervensjon i den presise og sofistikerte hormonelle kontrollen av den kvinnelige organismen.

Hva leger og farmasøyter bør vurdere når de gir råd

Alle leger og apotekere vil nå vite at morgenpillen bare kan forskrives eller selges etter en detaljert konsultasjon. Hvis mulig, bør kvinner eller par informeres i et beskyttet miljø om bruksanvisninger og bivirkninger. Nedenfor finner du et detaljert sammendrag av alle råd, samt en sjekkliste som kan hjelpe deg med å ikke glemme noe når du informerer kjøperen. Informasjonen er basert på gjeldende anbefalinger fra Federal Chamber of Pharmacists (oktober 2015) samt Drugs Commission of German Pharmacists, de gynekologiske spesialistforeningene og Federal Institute for Drugs and Medical Devices.

Sjekkliste: Ikke glem når du deler ut nødprevensjonsmidler

 1. Be om kvinnens alder
 2. Spør når du sist hadde ubeskyttet sex
 3. Utelukk graviditet
 4. Har morgenpillen blitt tatt i løpet av denne syklusen?
 5. Merknader om kvalme og oppkast
 6. Legg merke til interaksjoner
 7. Informasjon om bivirkninger
 8. Spør om amming
 9. Henvisning til barriere metoder for videre prevensjon

Følgende er detaljert informasjon.

Personlig rådgivning og levering

Hvis mulig, bør morgenpillen foreskrives i en personlig samtale. Apotekere oppfordres til å gi beredskapsmottaket til kvinnen personlig hvis mulig. Spør om kvinnens alder. Hun burde være over 14 år. Et salg til yngre jenter anbefales bare i unntakstilfeller og i henhold til legens resept.

Hvilken morgenpille og hvor mange timer etter samleie

Morgenpillen utsetter eggløsningen og bør tas så tidlig som mulig - helst 12 timer - etter ubeskyttet samleie. Hvis tidspunktet var mindre enn 72 timer (3 dager) siden, er de aktive ingrediensene levonorgestrel og ulipristalacetat like passende. Imidlertid, hvis mer enn 72 timer - men ikke mer enn 120 timer (5 dager) ligger etter ubeskyttet samleie - er ulipristalacetat den aktive ingrediensen du velger. Hvis prevensjonsperioden var for mer enn 120 timer siden, er en gynekologisk undersøkelse obligatorisk.

Legg merke til tidspunktet for eggløsningen

Morgenpillen kan bare fungere hvis eggløsningen ennå ikke har skjedd. Hvis eggløsning skjedde før du tar det, er graviditet mulig til tross for at du tar nødprevensjonen. Eggløsning skjer vanligvis rundt 14 dager før neste menstruasjon begynner, men det kan ikke forutsies nøyaktig. Sæd kan overleve opptil 5 dager etter at de har kommet inn i skjeden og er derfor i stand til befruktning.

Tiltak dersom det er mistanke om graviditet

Hvis det er mistanke om graviditet, bør farmasøyter anbefale en graviditetstest, og hvis resultatet er positivt, en gynekologisk konsultasjon. Nødprevensjonsmidler skal bare forskrives og utleveres hvis det ikke er graviditet. Indikasjoner på mulig svangerskap er:

 • forsinket menstruasjon
 • svakere menstruasjonsflyt
 • kortere menstruasjon.

Merk: I tilfelle eksisterende (ukjent graviditet) anses et enkelt inntak på 1,5 mg levonorgestrel ikke å være bekymringsfullt. Ulipristalacetat bør imidlertid ikke tas hvis det er mistanke om en eksisterende graviditet.

Ingen gjentatt bruk i samme syklus

Du bør påpeke kundene dine at morgenpillen ikke skal tas flere ganger i løpet av en månedlig syklus. Årsakene til dette er den uønskede høye hormonbelastningen og risikoen for alvorlige menstruasjonsforstyrrelser. I tillegg reduseres effektiviteten etter gjentatt bruk i en syklus.

Merknader om kvalme og oppkast

Gjør kundene dine oppmerksomme på mulige bivirkninger. Kvalme og oppkast reduserer noen ganger effekten av orale prevensjonsmidler. For å unngå kvalme og oppkast, bør kvinner rådes til å spise noe (f.eks. Smørbrød) før de tar morgen-etter-pillen. Hvis oppkast begynner, må en medisinsk eller gynekologisk evaluering utføres. Hvis kvinnen kaster opp innen 3 timer etter at den har tatt morgenpillen, må en annen tablett tas umiddelbart.

Ingen økt risiko for trombose

Ifølge tidligere observasjoner er det ingen bevis for økt risiko for trombose hos friske kvinner for nødprevensjonsmidler som inneholder levonorgestrel, så lenge denne formen for nødprevensjon bare brukes i unntakstilfeller. Imidlertid har det vært rapporter om isolerte tilfeller av trombose, hvorav de fleste skjedde i forbindelse med regelmessig bruk av levonorgestrelholdige p-piller. En økt risiko for trombose fra levonorgestrel kan ikke utelukkes selv med andre risikofaktorer (f.eks. Mutasjoner i blodkoagulasjonsfaktoren, trombose i egen historie eller i familiens historie, samt røyking).

Interaksjoner med andre aktive stoffer

Effekten av levonorgestrel og ulipristalacetat kan reduseres av CYP3A4-induktorer. Disse inkluderer johannesurt / hypericin, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, okskarbazepin, primidon, ritonavir, efavirenz, nevirapin, rifampicin og rifabutin. Kvinner som tar medisiner med disse aktive ingrediensene, bør informeres av en lege om mulig innsetting av kobberluire.

Bivirkninger

De aktive ingrediensene levonorgestrel og ulipristalacetat anses å være relativt godt tolerert. Likevel kan bivirkninger forekomme. Vanlige bivirkninger er hodepine, kvalme, oppkast, svimmelhet, magesmerter og magesmerter, dysmenoré, tretthet og en følelse av tetthet i brystet.

Ta pauser fra amming

Kvinner som ammer, bør ta følgende pauser etter å ha tatt piller om morgenen:

 • etter levonorgestrel 8 timer amming
 • Amming avbrudd i 1 uke etter ulipristalacetat.

Sikre konfidensialitet

Rådgivningens konfidensialitet må sikres i henhold til § 4 para. 2a setning 3 ApBetrO. "Apoteket må settes opp på en slik måte at rådgivningens konfidensialitet, spesielt på de punktene der medisiner blir utlevert til kunder, opprettholdes på en slik måte at andre kunder i stor grad forhindres fra å høre rådene."

Antakelse av kostnader

Selv etter at resept på morgenpillen ikke lenger er påkrevd, vil kostnadene for forsikrede kvinner som ennå ikke har fylt 20 år dekkes av lovpålagt helseforsikring som en del av naturalytelsesprinsippet. Forutsetningen for dette er at det foreligger en resept.

Generell informasjon om bruk av nødprevensjonsmidler

Nødprevensjonsmidler som pillen om morgenen etter skal bare tas hvis ubeskyttet samleie har funnet sted. Dette betyr:

 • uten tilstrekkelig prevensjon
 • etter misbruk eller svikt i kondom

Hvis du glemmer å ta et kombinert hormonelt prevensjonsmiddel

 • mer enn 12 timer siden: Morgenpillen anbefales vanligvis. I tillegg bør bruk av prevensjonspillen kompenseres for. Ytterligere barriermetoder (f.eks. Kondomer, membraner) er nødvendige frem til menstruasjonen på slutten av den månedlige syklusen.
 • for mindre enn 12 timer siden: morgenpillen er ikke nødvendig. P-pillen bør tas umiddelbart og fortsette som vanlig.

Etter å ha glemt å ta minipillen (bare progestogenpreparat)

 • For minipillens prevensjonseffektivitet er det avgjørende at den tas etter planen hver 24. time. Avhengig av preparatet (merk spesialistinformasjon!), Går beskyttelsen tapt etter 3 til 12 timers forsinket inntak.
 • Morgenpillen anbefales for ubeskyttet samleie etter å ha glemt å ta minipillen. I tillegg bør kvinner ta igjen og fortsette å ta minipillen. Ytterligere barriermetoder (f.eks. Kondomer, membraner) er nødvendige til menstruasjon på slutten av den månedlige syklusen.

Hvis det er mistanke om at vaginalringen er ineffektiv (f.eks. Nuvaring eller Circlet):

Sikker prevensjon kan ikke garanteres hvis:

 • ringen har vært utenfor skjeden i mer enn 3 timer
 • det applikasjonsfrie intervallet har blitt overskredet med mer enn 7 dager
 • vaginalringen har ikke blitt endret på mer enn 4 uker.

Etter samleie med mistanke om effektivitet av vaginalringen anbefales morgendagspillen. Ytterligere barriermetoder (f.eks. Kondomer, membraner) er nødvendige frem til menstruasjonen på slutten av den månedlige syklusen.

Hvis det antas at et depotplaster (f.eks. Lisvy eller Evra) er ineffektivt:

 • Hvis prevensjonsplasteret ikke har festet seg ordentlig i mer enn 24 timer, er ikke pålitelig prevensjonsbeskyttelse lenger garantert. Morgenpillen anbefales etter ubeskyttet samleie. Ytterligere barriermetoder (f.eks. Kondomer, membraner) er nødvendige til menstruasjon på slutten av den månedlige syklusen.
 • Hvis prevensjonsplasteret ikke har satt seg ordentlig i mindre enn 24 timer, bør plasteret påføres på nytt samme sted eller erstattes umiddelbart med et nytt plaster. Morgenpillen er ikke nødvendig.
 • Hvis menstruasjonen er fraværende i mer enn 7 dager, bør en gynekolog konsulteres.

Ytterligere informasjon om beskyttelse og effektivitet

Morgen-etter-pillen gir ingen ytterligere prevensjonsbeskyttelse. Etter nødprevensjon, bør normal hormonell prevensjon fortsettes. I tillegg er barrieremetoder (f.eks. Kondomer) nødvendige til slutten av syklusen (neste menstruasjon). Ingen beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer. Morgenpillen beskytter ikke mot seksuelt overførbare sykdommer som gonoré, syfilis, klamydia, HPV, hepatitt eller HIV / AIDS. Hvis kvinner uttrykker bekymringer når de blir spurt, anbefales en øyeblikkelig medisinsk undersøkelse.

Hva du skal gjøre hvis neste menstruasjon er forsinket

De fleste kvinnene har sin neste menstruasjon som vanlig, selv etter at de har tatt levonorgestrel og ulipristalacetat. Noen ganger kan det starte opptil 7 dager tidligere eller senere - i enkelte tilfeller kan det bli forsinket med mer enn 20 dager. Hvis menstruasjonen ikke forekommer i mer enn 7 dager etter forventet avtale, bør en graviditetstest anbefales og en bekkenundersøkelse startes.

!-- GDPR -->