En annen porsjon Xeplion 150 mg påvirket av forfalskning

I en endring datert 7. august 2017 informerte BfArM om saken om forfalskning av legemidlet Xeplion 150 mg depotinjeksjonssuspensjon om et annet mistenkelig parti

Partiet HAB5G00 (utløpsdato 12/2018) er en reell eksisterende batch og ble oppdaget av en parallelldistributør i Tyskland. I likhet med batchene som tidligere er rapportert, er legemidlet også i bulgarsk-rumensk emballasje. I følge den berørte parallelldistributøren ble ikke denne batchen markedsført, og videre levering ble utsatt. Det pågår for tiden undersøkelser for å bekrefte mistanken.