Xydalba godkjent for hud- og bløtvevsinfeksjoner

Xydalba med den aktive ingrediensen dalbavancin fra Durata Therapeutics International B.V. har mottatt godkjenning fra EU-kommisjonen for behandling av bakteriell hud og bløtvevsinfeksjoner hos voksne. Dette utvider porteføljen av antibiotika som kan brukes effektivt til komplekse hud- og hudstrukturinfeksjoner (ABSSSI).

Nytt våpen mot problembakterier

Dalbavancin virker som et lipoglykopeptidantibiotikum mot de fleste grampositive bakterier, men er nesten inaktivt mot gramnegative patogener. Spesielt bemerkelsesverdig er aktivitetsspekteret mot vankomycinresistente enterokokker (VRE) og meticillin- og vankomycinresistente stafylokokker (MRSA og VRSA). Disse patogenene har så langt vært blant de "verste tilfellene" når det gjelder utvikling av resistens. Med Dalbavancin har leger og pasienter nå en ny og effektiv aktiv ingrediens mot sensitive bakterier.

Virkningsmekanisme for dalbavancin

Dalbavancin er et halvsyntetisk derivat av teikoplanin. Det antas en dobbel handlingsmåte. Først bør den aktive ingrediensen binde seg til D-alanyl-D-alaninsekvensen og dermed hemme krysbinding (transpeptidering og transglykosylering) som er nødvendig for syntesen av bakteriemembranen. Videre antar forskere at en rest lipofil aktiv ingrediens er forankret i bakteriemembranen og dermed forstyrrer celleveggsyntese i mottakelige patogener. Konsekvensen av disse mekanismene er bakteriecelledød.

Lang halveringstid bestemmer doseringsskjemaet

Cirka 93 prosent av dalbavancin er bundet til plasmaproteiner. Dette fører til en veldig lang halveringstid på 5 til 7 dager (150-250 timer). Selv etter 14 dager var det fremdeles mulig å måle medikamentkonsentrasjoner i hud, muskler, fettvev samt lever og nyrer. Den lange oppholdstiden påvirker også doseringsplanen. Produsenten anbefaler en enkelt intravenøs dose på 1000 mg ved starten av behandlingen, etterfulgt av 500 mg den 8. dagen etter den første dosen.

Interaksjoner og bivirkninger

Ifølge produsenten er risikoen for interaksjon med Xydalba veldig lav. Siden dalbavancin verken er et substrat, hemmer eller induserer cytokrom P450-enzymer, kan det ikke forventes noen relevant farmakodynamisk påvirkning.

De vanligste bivirkningene under behandling med Xydalba var kvalme og oppkast, hodepine, diaré, økte leverenzymer og hudutslett.

!-- GDPR -->