EHA2021: AML cellegift hjemme

De fleste hematologiske neoplasmer utføres i stasjonære eller polikliniske behandlingssentre. Imidlertid er det nå mulig å utføre kjemoterapi hjemme uten tilstedeværelse av medisinsk fagpersonell, som Dr. Kristina Nørskov, Sykepleiespesialist ved Hematologisk avdeling ved Københavns Universitetssykehus, rapporterte i anledning EHA 2021 [1]. Denne typen terapi er en veldig pasientsentrert metode som gir psykologiske fordeler til pasienter og deres familier. I studier var det også mulig å redusere lengden på døgnoppholdet og nødvendige kapasiteter for langtidsinfusjoner i poliklinisk behandling. Pasienter kan dermed forbli i sin vanlige hverdag, opprettholde sitt sosiale nettverk og forbli mer fysisk aktive.

Proof-of-concept-studie for hjemmekjemoterapi

Imidlertid inkluderer bevisene for hjemmekjemoterapi ennå ikke noen hematologisk neoplasi. For å teste dette konseptet på dette området, gjennomførte Nørskov og medarbeidere en nasjonal kohortstudie i seks sentre i Danmark mellom 2017 og 2020. Inkludert var 104 pasienter som hadde blitt diagnostisert med akutt myeloid leukemi (AML) eller høyrisiko myelodysplastisk syndrom (MDS) i løpet av de siste 28 dagene og for hvem intensiv induksjons- og konsolideringskjemoterapi var planlagt.

Forutsetning for behandling i hjemmet

Deltakerne måtte oppfylle visse betingelser, for eksempel å kunne håndtere symptomer og ta oral terapi i henhold til tidsplanen, spise og drikke nok, praktisere god personlig hygiene og svare tilstrekkelig på pumpealarmen. Den ambulerende infusjonspumpen CADD®-Solis ble brukt til påføring av kjemoterapien, som tillater pasienten ytterligere mobilitet under infusjonen via et sentralt venekateter. Terapien ble støttet av 24-timers beredskap på et poliklinisk anlegg, som til enhver tid var tilgjengelig for spørsmål, komplikasjoner og en alarm fra enheten. Alle pasienter har fått spesialopplæring for behandling i hjemmet. Ved alarm fra apparatet eller symptomer som feber avgjorde kontaktperson på vakttelefonen om sykehusinnleggelse var nødvendig eller om poliklinisk lege skulle tilkalles. Ved nøytropeni ble det planlagt polikliniske besøk annenhver til tredje dag.

En fjerdedel av syklusene hjemme

En median på 144 pasientdager med 1644 pumpeinfusjonsdager ble dokumentert. 64 av 264 behandlingssykluser (24 %) ble utført utelukkende hjemme. Pasientene hadde tilbrakt 1 096 dager av totalt 1 644 behandlingsdager (66 %) hjemme. Pasienter kontaktet et senter 102 ganger. De fleste telefonsamtalene var på grunn av feber, kvalme, blødning eller en pumpealarm. 72 % av samtalene kunne allerede avklares på telefonen. I 18 tilfeller førte de til døgninnleggelse. Ifølge Nørskov var det ingen alvorlige uønskede effekter av cellegift i hjemmet.

Positiv evaluering av pasienter

Pasientene var godt fornøyd med behandlingen hjemme. Ifølge Nørskov følte de fleste seg trygge og sa at de visste når de skulle kontakte senteret.De la vekt på fordelene med å få kontakt med venner og familie og være i stand til å forbli fysisk aktiv. Mer enn 70 % av pasientene sa at de følte seg involvert i behandlingsprosessen. Livskvaliteten – samlet inn med FACT-L (Abbreviation for Quality of Life by the Functional Assessment of Cancer Therapy – Leukemia) og EORTC-QoL (Forkortelse for European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire) ¬– og spesielt psykologisk velvære forbedret i løpet av behandlingen.

Egnet for utvalgte pasienter

Gjennomførbarheten av hjemmebehandling for intensiv kjemoterapi på grunn av hematologisk neoplasi kunne dermed vises. Det er imidlertid kun egnet for utvalgte pasienter, understreket Nørskov. Pasientopplæring og pasientinvolvering i terapi er en vesentlig del av konseptet og krever passende pasientkarakteristikker. Med behandling i hjemmet endres kravene til behandlingsstedene, la hun til: Det må opprettholdes en vakttelefon og kapasiteten til pasientene kan reduseres, men pasientene som kommer til klinikken har spesielle problemer og kan trenge mer komplekse behandlinger .

!-- GDPR -->