Telemedisin i integrativ onkologi

bakgrunn

Koronapandemien har ikke bare gitt store utfordringer for integrerende onkologi over hele verden. Innenfor onkologi har dette ført til alvorlige restriksjoner som ikke bare har resultert i forsinkelser i kreftbehandlingen, men også i redusert antall personlige behandlinger og konsultasjoner. Den nødvendige prioriteringen av kreftbehandlinger har medført at ikke-essensielle behandlinger, som stort sett faller innenfor områdene sykepleie og integrativ onkologi, kun er mulig i svært begrenset grad eller til og med umulig for kreftpasienter.

Derfor er det påtrengende behov for telemedisinsk behandling for råd og behandlingsanbefalinger innen integrativ onkologi. Alternativene som allerede er etablert tar ikke hensyn til utfordringene som en global pandemi innebærer.

Kliniske anbefalinger om fysisk aktivitet for kreftpasienter og kommentarer om online levering av spesifikke integrerende onkologiske terapier, som mindfulness og yoga, har allerede dukket opp. Imidlertid mangler pragmatiske anbefalinger innen integrativ onkologisk omsorg under COVID-19-pandemien, inkludert telemedisinsk konsultasjon og behandling.

objektiv

Derfor har Society for Integrative Oncology (SIO) satt seg som mål å utvikle en katalog med anbefalinger for leger og terapeuter for telemedisinsk behandling av kreftpasienter. Dette har som mål å sikre effektiv og trygg online konsultasjon og behandling innen støttende behandling, livskvalitet og symptomhåndtering.

metodikk

Medlemmene av SIO har utviklet en fire-trinns konsensusprosess for opprettelse av katalogen med anbefalinger. Først ble litteraturen gjennomgått og diskutert for å definere essensielle nøkkelelementer for det integrerende onkologiske besøket. Basert på disse kriteriene ble et spørreskjema utviklet og sendt til 54 integrerende onkologieksperter i 19 land. Medlemmene av SIO definerte deretter utfordringene ved telemedisinsk omsorg og utviklet praktiske forslag her.

Resultater

I alt ti ulike utfordringer som oppstår under et telemedisinsk besøk innen integrativ onkologi ble vurdert og de tilsvarende anbefalingene for å overkomme utfordringene ble utviklet.

Hovedutfordringene og anbefalingene til SIO er oppsummert nedenfor:

  • For det første må skepsisen til telemedisinsk omsorg innen integrativ onkologi overvinnes. Slik er det ikke bare hos pasienten, men også hos pårørende, behandlere og leger.
  • Juridiske og etiske spørsmål knyttet til pasientens personvern og databeskyttelse må løses før introduksjonen av telemedisin.
  • De tekniske utfordringene skal avklares og møtet skal forberedes innholdsmessig og organisert. Dette inkluderer også å avtale med pasienten om et slikt besøk skal journalføres.
  • Forventningene og utfordringene på begge sider (pasient, lege) bør diskuteres i begynnelsen av et telemedisinsk besøk for å tydelig definere målene for økten.
  • Kommunikasjon skal være tilpasset situasjonen.I tillegg til å snakke sakte på et forståelig språk, kan det også være fornuftig å involvere omsorgspersoner i det telemedisinske besøket.
  • Tilstrekkelig tid bør være tilgjengelig til å avklare forståelsesspørsmål og få tilbakemeldinger.
  • Det anbefales en fast kontakt for å diskutere oppfølgingsspørsmål og for å formidle informasjon.

Konklusjon

Telemedisinsk omsorg under en global COVID-19-pandemi er nødvendig for å sikre kontinuitet i pasientbehandlingen. Heldigvis er mange av terapiene som brukes i integrativ onkologi mottagelig for telemedisinsk behandling. Det gir derfor mulighet til å videreutvikle fremtidig pasientbehandling innen integrativ onkologi, spesielt for pasienter som ikke kan oppsøke lege, terapeut eller pleiepersonell direkte. De bør imidlertid aldri helt erstatte et personlig legebesøk. En kombinasjon av begge alternativene bør skreddersys til pasientens behov og forventninger. Anbefalingene fra SIO som presenteres her må undersøkes nærmere i praksis og om nødvendig tilpasses eller suppleres.

!-- GDPR -->