Rød håndbokstav på tetrazepam

Beskrivelse: I Tyskland trer denne ordren i kraft 1. august 2013. Denne avgjørelsen er basert på rapporter om alvorlige hudreaksjoner, inkludert tilfeller av Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme og legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS-syndrom), og data som viser begrenset klinisk effekt. Totalt sett ble risiko-nytte-forholdet til tetrazepam vurdert som ugunstig. Denne ordningen har følgende konsekvenser:

  • Ingen resept på legemidler som inneholder tetrazepam fra 1. august 2013.
  • Eksisterende tetrazepambehandling bør avbrytes av legene og alternativer bør vurderes. Dosen bør reduseres gradvis over en periode på uker, siden abstinenssymptomer kan oppstå hvis du plutselig slutter etter langvarig bruk. Pasienter bør informeres om dette av legene sine.
  • Farmasøyter bes henvise alle pasienter med resept på tetrazepam til legen som har skrevet ut resepten.

!-- GDPR -->