Glinide

applikasjon

Glinider er antidiabetiske midler som brukes utelukkende til type 2 diabetes.

Glinider absorberes veldig raskt. Derfor kan de tas rett før hovedmåltider. På denne måten kan insulinfrigjøringen tilpasses de fysiologiske behovene. Mens blodglukosenivået postprandial reduseres betydelig, øker det faste glukosenivået neppe. Risikoen for hypoglykemi - selv om natten - er lavere enn med sulfonylurinstoffer. Glinider må vanligvis tas flere ganger om dagen.

effekt

Glinider forårsaker en senking av blodsukkernivået via en struktur av SH-reseptoren til betacellene som skiller seg fra SH-bindingsstedene og dermed fører til insulinsekresjon. På grunn av forskjellig bindingskinetikk oppstår effekten raskere enn med sulfonylurinstoffer og forsvinner raskere.

Bivirkninger

Den viktigste gruppespesifikke bivirkningen er hypoglykemi. En annen bivirkning er vektøkning.

Interaksjoner

De stoffspesifikke interaksjonene finnes i de enkelte aktive ingrediensene.

Kontraindikasjon

  • Type 1 diabetes
  • alvorlige leverproblemer
  • diabetisk ketoacidose med og uten koma
  • Pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Alternativer

Sulfonylurea

Aktive ingredienser

  • Nateglinide
  • Repaglinide
!-- GDPR -->