Bandasjer: resept og refusjon i GKV

Juridisk grunnlag for krav

De som er forsikret av den lovpålagte helseforsikringen (GKV) har krav på levering av bandasjer i samsvar med § 31 (1) SGB V.
Bandasjer kan foreskrives. De faller ikke inn under ekskluderingsforordningen i henhold til § 34 Abs. 1 S. 1 SGB V av reseptfrie legemidler og heller ikke under forskriften for medisinlignende medisinsk utstyr i henhold til § 31 Abs. 1 S. 2 nr. 2 SGB ​​V.

Viktig forskriftsinformasjon

Alle bandasjer er foreskrevet av deg som en lisensiert kontraktslege i samsvar med § 31, paragraf 1 i bok V i Social Code.

Bandasjer kan foreskrives. De faller ikke inn under ekskluderingsforordningen i henhold til § 34 (1) setning 1 SGB V for reseptfrie legemidler. Grunnleggende reseptalternativ innenfor rammen av individuelle resepter. Det er ingen forskjell mellom tradisjonell og hydroaktiv sårpleie. Bandasjer kan generelt foreskrives som konsultasjonstid. Regionale særegenheter ved hydroaktivt sårpleie er regulert i avtalene om konsultasjonstimer.

Reseptene på bandasjer er en del av medisinveiledningsvolumet. Bandasjer kan foreskrives i pasientens navn på bekostning av GKV og er verken hjelpemidler eller pleiehjelpemidler. Det er derfor viktig å alltid foreskrive hjelpemidler og bandasjer på separate resepter.

Legen velger bandasjematerialet / settet med tanke på medisinsk nødvendighet og økonomisk effektivitet.

Viktig informasjon for legen:

  • Bandasjer kan foreskrives og refunderes på bekostning av GKV / PKV.
  • Bandasjer kan formuleres på produktspesifikk basis, med angivelse av PZN.
  • Bandasjer kan ikke erstattes (aut idem) og heller ikke importkvoten.

Følgende gjelder spesielt for den lovpålagte helseforsikringsordningen:

  • Bandasjer faller under retningslinjene for medisinering / bandasje (budsjett).
  • Bandasjer kan foreskrives som konsultasjonstid. Bestemmelsene i de respektive KVen gjelder.

Eksempel på individuell ordinanse:

Øv på særegenheter

Pasienter med langvarig behandling (f.eks. Type II diabetes, pasienter med kroniske sår) kan hevdes som praksis i spesialtilfeller. Dokumentasjonen er laget ved å navngi navn, fødselsdato, diagnose og om nødvendig navngi stoffet / bandasjen eller terapiformen. Denne listen skal deretter sendes til ansvarlig fakturakontor (LKV) med fakturering kvartalsvis. Faktureringen skjer hvis målvolumet overskrides.

Det er ingen faste mengder for bandasjer, og generisk resept er ikke mulig

Bandasjer og aut-idem regulering

Aut-idem-reguleringen i henhold til § 73 (5) SGB V gjelder ikke for bandasjer. Som medisinske produkter hører ikke bandasjer til legemiddelkategorien og er unntatt fra denne forskriften. Den bindende importkvoten for legemidler gjelder heller ikke bandasjer.

Priser

I motsetning til legemidler er det ikke mulig å spesifisere ensartede faktureringspriser i din reseptdatabase for GUL LISTE PHARMINDEX, fordi faktureringsprisen for bandasjer varierer avhengig av føderal stat, tjenesteleverandør, kostnadsenhet og type resept. Det beregnes ut fra

  • Apotekets kjøpesum (AEP)
  • pluss et kostnadsenhetsavhengig tilleggsgebyr
  • pluss omsetningsavgift

Separate faktureringsmåter gjelder for medisinske forhandlere.

!-- GDPR -->