Servicekomplekser som er relevante for sårstell

Hydroaktiv sårterapi i lovpålagt helsevesen

Den hydroaktive sårbehandlingen i det polikliniske området omfatter medisinsk diagnose og terapi, koordinering av diagnostiske, terapeutiske og sykepleietiltak samt dokumentasjon av viktige behandlingsdata fra pleien.

På området lovpålagt helseforsikring tjener "Uniform Assessment Standard" (EBM) som grunnlag for fakturering av medisinske tjenester. Individuelle tjenester er gruppert i servicekomplekser og får et antall poeng for hver legegruppe (legegebyr, konsultasjonsavgift). Godtgjørelsen for den medisinske tjenesten som tilbys defineres ved å evaluere antall poeng med poengverdier.

Ulike servicekomplekser er tilgjengelige i EBM for behandling eller pleie av kroniske sår. Disse tjenestene er en del av medisinsk standard nyttevolum (RLV) og blir godtgjort med en landsomfattende poengverdi. Siden 2009 har poengverdiene blitt supplert med faste eurobeløp. Det aritmetiske legegebyret bestemmes ved å multiplisere en orienteringsverdi bestemt av evalueringskomiteen (10,44 øre per poeng i 2016, i henhold til EBM-status 2016/02) med antall poeng for den respektive tjenesten. Følgende oversikt viser et utvalg viktige servicekomplekser ("mindre kirurgi") innen primærhelsetjenesten og spesialistomsorgen.

For mer informasjon, se EBM. Godtgjørelsen skiller ikke mellom bruk av tradisjonell og hydroaktiv sårpleie og den resulterende innsatsen. Det inkluderer bare det medisinske og tekniske arbeidet som legen utfører for sårstell.

Spesialistomsorgsområde (EBM-status 2016/02)

EBM-nummerTjenesteinnhold7Avgiftsplanelementer for kirurgisk, pediatrisk og hjertekirurgi7.3Diagnostiske og terapeutiske avgiftsplaner07340Behandling av sekundær helbredende sår, svie fra 2. grad, septisk sårhelingsforstyrrelse, abscess (er), septisk beinprosess (er) og / eller decubital sår (er)10Dermatolog gebyr tidsplan poster10.3Diagnostiske og terapeutiske avgiftsplaner10330Behandlingskompleks av et omfattende åpent sår10340Mindre kirurgi I og / eller primær sårbehandling og / eller epilering10341Mindre kirurgi II og / eller primær sårbehandling og / eller epilering10342Mindre kirurgi III og / eller primær såromsorg hos spedbarn, småbarn og barn18Ortopediske avgiftsplaner18.3Diagnostiske og terapeutiske avgiftsplaner18311Ytterligere flatbehandling og, om nødvendig, diagnose av muskel- og skjelettlidelser hos ungdom og voksne18340Behandling av sekundær helbredende sår, septisk sårhelingsforstyrrelse, abscess (er), septisk beinprosess (er) og / eller decubital sår (er)

Generelle gebyrplanleggende poster over legegrupper (EBM-status 2016/02)

EBM-nummerTjenesteinnhold2Generelle diagnostiske og terapeutiske avgiftsplaner2.3Mindre kirurgi, generelle terapeutiske tjenester02300Mindre kirurgi I og / eller primær sårbehandling og / eller epilering02301Mindre kirurgi II og / eller primær sårbehandling med suturer02302Mindre kirurgi III og / eller primær såromsorg hos spedbarn, småbarn og barn02310Behandling av sekundær helbredende sår og / eller dekubitale sår02311Behandling av diabetefoten02312Behandlingskompleks av ett eller flere kroniske venøse bensår

Fakturering og behandling av kroniske sår ifølge EBM

De spesielle EBM-avgiftspostene finner du på siden EBM-avgiftsposter for sårbehandling.

Et problem som ikke er så sjeldent ved daglig fakturering: Foreningen av lovpålagte helseforsikringsleger krever obligatorisk "fjerning av nekrose" for beregning av behandlingen av et sekundært helbredende sår i henhold til EBM-post 02310 og sletter gebyret rate .... (ÄrzteZeitung fra 20. april 2015)

Øv på særegenheter

Med anerkjennelse av en praksis spesialitet, kan det gis tillegg på den gjennomsnittlige saksverdien for legegruppen. For å gjøre dette må legen sende inn en skriftlig søknad om anerkjennelse av en praksisekspertise til ansvarlig KV. I den må han presentere EBM-tjenestene som han hevder som praktiske trekk.

Hvis det følgelig oppfylles et spesielt behov for omsorg i en praksis, eller hvis det er en spesialisering som er viktig for omsorgen (f.eks. Flebologi, besøksaktiviteter), bør legen sende inn en søknad om anerkjennelse av en praksis spesialitet.

Fakturering av sårforbindinger i privat helseforsikring (GOÄ - per 07/11)

2000 førstehjelp for et lite sår 70 poeng = 9,38 €

2003 Førstehjelp for et stort og / eller sterkt forurenset sår
130 poeng = € 17,43

2006 Behandling av et sår som ikke primært leges eller viser tegn på betennelse eller suppuration - også fjerning av nekrose fra et sår
63 poeng = € 8,44

200 bandasjer, bortsett fra raske og spraybandasjer
45 poeng = € 6,03

godtgjøres til 2,3 ganger hastigheten

Sårdokumentasjon

En standardisert sårdokumentasjon av helingsprosessen muliggjør en oppdatert analyse og en kvalitetssikret diagnose, terapi og pleieplanlegging når som helst. Uniform Assessment Standard (EBM) foreskriver også at behandlingskomplekset for kroniske venøse bensår (nr. 02312) skal leveres med fotodokumentasjon som et obligatorisk tjenesteinnhold. Denne dokumentasjonen må utføres i begynnelsen av behandlingen og deretter hver 4. uke. Den beste måten å gjøre dette på er å fotografere sår digitalt, som blant annet kvaliteten på opptakene er veldig god og oppbevaringsperioder kan oppfylles.

Siden rettsvitenskapen også krever en fullstendig og meningsfull dokumentasjon av legen og sykepleieren av sykdommen og sårhelingsprosessen, er det fornuftig å inkludere fotodokumentasjonen i systematisk sårdokumentasjon, som om nødvendig også gir muligheten for nettverksbygging med annen tjeneste leverandører. Produsentene av moderne sårforbindelser gir mange konsepter for papir og datamaskinstøttet sårdokumentasjon for dette formålet.

Eksempel på en programmaske

Koding av diagnoser i henhold til ICD-10

En oversikt over ICD-10-kodene i forbindelse med sår finner du på siden ICD-10-koder i forbindelse med sår.